Katukanava: Kuntien välistä yhteistyötä tarvitaan hyvinvointialueiden rakentamisessa – jokaisen kuntalaisen on saatava tarvitsemansa apu nopeasti ja laadukkaasti

Suomen ensimmäiset aluevaalit pidetään reilun neljän kuukauden kuluttua.

Tulevan sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa kuntalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

On tärkeää, että jokainen kuntalainen saa tarvitsemansa avun, hoidon tai palvelun nopeasti ja laadukkaasti.

Nopea hoitoon pääsy voidaan mahdollistaa vain vapaudella valita joko julkisen, yrityksen tai järjestön tuottamasta palvelusta. Lisäksi tulee laajentaa kuntalaisten valinnanvapautta muun muassa ottamalla käyttöön nykyistä monipuolisemmat palvelusetelit sekä kattavat digitaaliset palvelut palveluketjujen kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Tulevaisuuden hyvinvointialueet toimivat juuri niin laadukkaasti ja tehokkaasti kuin kuntien välinen yhteistyö ja palvelujen saatavuus halutaan järjestää.

Kaakkois-Suomen kokoomusnaiset näkevät isona mahdollisuutena kuntien määrätietoisen ja tavoitteellisen yhteistyön, jotta sote-palvelut pystytään organisoimaan kustannustehokkaasti, unohtamatta asiakaskokemuksen tärkeyttä.

Haluamme, että myös hyvinvointialueen työntekijöiden hyvinvoinnista pidetään huolta. Se edellyttää hyvää ja osaavaa henkilöstöjohtamista sekä mahdollisuuksia osallistua laadukkaaseen täydennyskoulutukseen. Tärkeää ovat myös uudet aloituspaikat sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa.

Nyt on aika kääriä hihat, asettua ehdolle aluevaaleissa ja olla mukana tekemässä tulevaisuuden sydämellisiä hyvinvointipäätöksiä.

Kristine Myller

puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen kokoomusnaiset ry

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka