Rautjärvelle on tulossa syksyllä 25 kiintiöpakolaista Kongosta – Kuntalaisille järjestetään infotilaisuus toukokuun lopussa

Rautjärvi on Esittänyt Ely-keskukselle ja maahanmuuttovirastolle toiveen, että pakolaiset olisivat kongolaisia lapsiperheitä.

Rautjärvi järjestää toukokuun lopussa kuntalaisille avoimen infotilaisuuden kongolaisten pakolaisten vastaanottamisesta. Arviolta viisi kongolaisperhettä on muuttamassa Rautjärvelle syksyllä. Arkisto/Anssi Kemppinen

Jarmo Hämäläinen

Rautjärvelle on syksyllä tulossa arviolta 25 kiintiöpakolaista Kongosta. Rautjärvi on esittänyt Maahanmuuttovirastolle toiveensa siitä, että kuntaan tulevat kiintiöpakolaiset olisivat kongolaisia lapsiperheitä.

Väen vähenemisestä vuosikaudet kärsineelle Rautjärvelle on tarjottu kiintiöpakolaisia myös Lähi-idän kriisialueelta Syyriasta. Kunta kuitenkin toivoi uusiksi asukkaiksi afrikkalaisia, koska syyrialaisten ennakoitiin nopeasti poistuvan Rautjärveltä.

Rautjärvellä on kokemusta ulkomaisten asukkaiden nopeasta poismuutosta. Vuonna 2017 kuntaan tulleista turvapaikanhakijoista kieliopinnot veivät Syyriasta, Eritreasta ja Somaliasta tulleita uusia asukkaita ensin Imatralle ja sen jälkeen he muuttivat suurempiin kaupunkeihin.

Infotilaisuus asukkaille toukokuussa

Rautjärven kunnan tiedotteen mukaan kuntalaisille järjestetään avoin infotilaisuus kiintiöpakolaisista ja heidän vastaanottamisestaan tiistaina 25. toukokuuta kello 17.30.

Infotilaisuus toteutetaan Teams-yhteydellä. Tilaisuudessa on paikalla kunnan viranhaltijoiden lisäksi edustaja Eksoten maahanmuuttopalveluista sekä kotoutumisen kokemusasiantuntija.

Syksyllä Rautjärvelle tuleville kongolaispakolaisille pyritään järjestämään tarvittavia palveluja ja koulutusta mahdollisimman paljon oman kunnan alueelle. Näin kotouttaminen voisi onnistua edellistä yritystä paremmin.

  Kiintiöpakolaisille on Rautjärvellä valmiina tyhjillään olevia asuntoja. Pakolaisia on tarkoitus vastaanottaa kuntaan kolmena vuonna, jolloin kuntaan tulisi noin 60 pakolaista.

250 kiintiöpakolaista Kongosta Suomeen tänä vuonna

Viime vuonna Suomi vastaanotti 850 kiintiöpakolaista. Tänä vuonna Suomi vastaanottaa yhteensä 550 syyrialaista pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 250 kongolaista pakolaista Sambiasta.

Lisäksi Suomi vastaanottaa 130 pakolaista, jotka on evakuoitu Libyasta Nigeriin tai Ruandaan.

Kiintiöpakolaisten kuntiin ohjaamisesta vastaavat paikalliset ELY-keskukset. Kunta saa valtiolta korvauksia kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumispalveluiden järjestämisestä.

Parikkala ei lähtenyt mukaan

Alun perin kiintiöpakolaisten vastaanotto piti tehdä Rautjärven ja naapurikunta Parikkalan yhteistyönä. Parikkala ei kuitenkaan lähtenyt mukaan projektiin.

Kiintiöpakolaisten kotouttamisen kulut kustantaa kunnalle valtio, jolle rahaa tulee tähän projektiin muun muassa Euroopan unionilta.

Palvelut

Ruokapaikka