Imatran kaupunki on hankkimassa uudet työpuhelimet kaikille opettajille – Palvelulaitesopimuksella puhelimet maksavat vajaat 40 000 euroa vuodessa

Puhelinhankintaa perustellaan muun muassa turvallisuusnäkökulmalla. Tavoitteena on nykyaikainen yhteydenpidon ja tavoitettavuuden parantaminen.

Opetusta tapahtuu paljon muualla kuin omassa luokkatilassa. Silloin on tärkeää, että opettajalla on työväline, jolla voi tarvittaessa ottaa yhteyttä huoltajiin ja oppilaisiin, puhelinhankintaa perustellaan. Juho Kokko

Santeri Tynkkynen

Imatran kaupunki on hankkimassa uudet työpuhelimet kaikille perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajille.

Puhelinhankintaa perustellaan muun muassa sillä, että yhteydenpito oppilaisiin ja huoltajiin paranisi, jos opettajilla ja ohjaajilla olisi henkilökohtaisten tietokoneiden lisäksi käytössä myös matkapuhelimet.

Puhelimet suunnitellaan hankittavaksi 216 opettajalle. Tällä hetkellä puhelimia on käytössä osalla opettajista sekä ryhmäpuhelimia, yhteensä 111 kappaletta. Nykyisten matkapuhelimien kunto, merkit ja mallit vaihtelevat suuresti.

Puhelimien hankintaa perustellaan myös turvallisuusnäkökulmasta, jotta isossa koulussa tavoittaminen mahdollisessa vaara- ja uhkatilanteessa olisi mahdollisimman helppoa. Tavoitteena on nykyaikainen yhteydenpidon ja tavoitettavuuden parantaminen.

Lisäksi kaupungin työsuojelupäällikkö Jouni Urpalainen pitää työpuhelimien hankintaa erittäin suositeltavana työsuojelun näkökulmasta.

Puhelimet maksavat alle 40 000 euroa vuodessa

Hyvinvointilautakunnan päätösesityksen mukaan opettajien puhelimet hankittaisiin kolmen vuoden palvelulaitesopimuksella. Kaikkien 216 opettajan puhelimet kustantaisivat noin 39 000 euroa vuodessa.

Vuoden 2021 osalta kustannus olisi noin 16 000 euroa. Kustannus tasapainotetaan muusta toiminnasta mahdollisuuksien mukaan.

Vaihtoehtoisesti puhelimet voidaan hankkia pelkästään 3–9-luokkalaisten opettajille. Tällöin vuosittainen kustannus olisi vajaat 33 000 euroa.

Kolmannessa vaihtoehdossa uudet työpuhelimet hankittaisiin pelkästään alakoulun opettajille 5 760 euron vuosihintaan ja neljännessä vaihtoehdossa pelkästään lukion opettajille samaiseen 5 760 euron vuosihintaan.

Hyvinvointilautakunta päättää asiasta tiistain kokouksessaan.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka