Katukanava | Lastensuojelu on meidän jokaisen asia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastoraportti (22/2022) ilmestyi vastikään. Siitä selvisivät koko Suomea koskevat tilastolliset faktat lastensuojelusta.

Raportti kertoo isoista alueellisista eroista lastensuojelun tunnusluvuissa naapurimaakuntien kesken. Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon erot ovat ilmeisiä muun muassa kiireellisen sijoituksen, huostaanottojen ja lastensuojelun avohuollon tukitoimien osalta.

Suhteutettuna väestön määrään huostassa olleita lapsia oli raportin mukaan eniten Kymenlaaksossa (1,6 %) ja vähiten Etelä-Karjalassa (0,5 %). Maakunnista lastensuojelun avohuollon asiakkuus oli yleisintä Etelä-Savossa (6,2 %), ja vähiten avohuollon asiakkaita oli Etelä-Karjalassa (1,3 %).

Lainsäädäntö on kaikille sama, joten mistä isot alueelliset erot johtuvat?

Palvelujärjestelmät ja toimintakulttuurit selittänevät osan eroista. Keskeisintä on, että lapset ja perheet saisivat tasavertaisesti laadukkaita palveluita koko Kaakkois-Suomen alueella.

Lastensuojelun luvut eivät yksiselitteisesti kuvaa lastensuojelun onnistumista, mutta niistä voidaan saada käsitystä siitä, miten esimerkiksi ennaltaehkäisevät lasten ja perheiden palvelut toimivat.

Lastensuojelutyön haasteet ovat jatkuneet pitkään. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut lastensuojelulain kokonaisuudistuksen, jonka valmistelu on suunniteltu jatkuvan seuraavalle hallituskaudelle.

Eduskunnan pöydälle jäi samalla sijaishuoltoa koskeva lakipaketti osaksi lastensuojelulakia, jota oli valmisteltu pitkään yhteistyössä lastensuojelukentän kanssa.

Lastensuojelulain kokonaisuudistus on vietävä maaliin seuraavalla hallituskaudella. Tämä täytyy toteuttaa oikeilla uudistuksilla lasten oikeuksia määrätietoisesti edistäen.

Tässä on kuunneltava lastensuojelutyön ammattilaisia, asiantuntijoita ja asiakkaita.

Lasten hyvinvoinnilla turvataan elinvoimainen ja turvallinen Suomi tulevaisuudessa. Lastensuojelu yhteiskunnassamme on meidän kaikkien yhteinen asia.

Kirjoittaja on lastensuojelun sosiaalityöntekijä ja Etelä-Karjalan aluevaltuutettu (kok.).

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka