Katukanava | Perhekeskustoiminta on laajennettava jokaiseen kuntaan

Lasten ja perheiden kannalta on tärkeää, että heitä koskevat palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden ja että palvelut löytyvät läheltä.

Perhekeskukset kokoavat lapsille ja perheille suunnatut hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut yhteen.

Perhekeskuksissa palveluja toteutetaan sektorirajat ylittäen ja yhteensovittaen niin hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, kunnan sivistyspalvelut kuin järjestöjen ja seurakuntien toiminnot.

Perheiden palvelut tulee järjestää lapsi-, nuori- ja perhelähtöisellä tavalla. Palvelupolut on tehtävä selkeiksi niin, että perhe löytää helposti tarvitsemansa avun erilaisissa tilanteissa.

Palveluista on tiedotettava ja kannustettava perheitä hakemaan apua ja tukea jo varhaisessa vaiheessa. Perus- ja erityistason palveluiden välisiä raja-aitoja on madallettava ja erityspalveluiden osaamista on tuotava perustasolle.

Järjestöjen mukanaolo perhekeskustoiminnassa on tärkeää. Järjestöt organisoivat vapaaehtois- ja vertaistoimintaa ja tuottavat ihmislähtöisiä palveluita, jotka edistävät toimintaan osallistuvien hyvinvointia, terveyttä ja osallisuutta.

Järjestötoimintaa, esimerkiksi MLL:n perhekahviloita löytyy lähes jokaisesta kunnasta. Jo olemassa olevat rakenteet on otettava huomioon perhekeskustoimintaa organisoitaessa ja palvelukokonaisuutta yhteen nivoessa. Hyödyntämällä olemassa olevaa, pystytään perhekeskustoiminta tuomaan lähelle ihmisiä ja joka kuntaan.

Järjestöjen mukanaolo perhekeskustoiminnassa on varmistettava toimivalla koordinaatiolla, järjestöjen edustuksella perheiden tukea ja palveluita linjaavissa perhekeskusverkostoissa ja -työryhmissä sekä yhteistyösopimuksilla.

Kirjoittaja on MLL:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja.

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka