Katukanava | Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys turvattava hyvinvointialueilla

Tulevien hyvinvointialueiden palvelujen toimivuus ja laatu riippuvat hyvin paljon hyvinvointialueiden henkilöstön ammattitaidosta, osaamisesta ja työhyvinvoinnista. Laadukkaat palvelut syntyvät vain osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Hyvin johdetussa organisaatiossa työ koetaan mielekkääksi sekä palkitsevaksi. Tästä syystä on välttämätöntä, että uudet hyvinvointialueet panostavat hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset pitää tärkeänä, että sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaiset ovat arvostettuja omassa työssään. Hyvällä johtamisella ja selkeillä toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua ja sujuvuutta.

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin sekä laadukkaammin. Vastuullinen työnantaja mahdollistaa ammatillisen kehittymisen ja panostaa esimiestyöhön. Työhyvinvoinnin edistämiseksi sekä tarpeettoman kuormituksen ehkäisemiseksi, jokaisen työntekijän on voitava keskittyä mahdollisimman hyvin omaa osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaisille on tärkeää, että palkkausjärjestelmä on myös riittävän kannustava. Lisäksi tulee vahvistaa erityisesti sosiaali- ja terveysalan houkuttelevuutta muun muassa koulutusta ja urapolkuja kehittämällä sekä lisäämällä terveydenhoitoalan koulutusmääriä.

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset painottaa, että koko yhteiskunnantoimivuuden ja turvallisuuden kannalta on ensiarvoista ylläpitää laadukkaat ja riittävät hyvinvointipalvelut kestävällä rahoituspohjalla.

Kristine Myller

puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka