Katukanava: Malmin ja Saarimäen tuomion perusteluista: syytekirjelmästä ei jäänyt kiveä kiven päälle käräjäoikeuden käsittelyssä

Laamannin johdolla istunut käräjäoikeus analysoi viiden liuskan verran syytettä ja vastanäyttöä Saarimäen ja Malmin asiassa. Jutun mittakaavaan nähden perusteluja voi luonnehtia varsin huolellisiksi ja yksityiskohtaisiksi, jos kohta asian yhteiskunnallinen mielenkiinto puoltaa yksityiskohtaisia ja helposti ymmärrettäviä perusteluja.

Ei ole liioiteltua sanoa, ettei syytekirjelmästä jäänyt kiveä kiven päälle käräjäoikeuden käsittelyssä. Käräjäoikeus on oma-aloitteisesti lisännyt sovellettaviin lainkohtiin rikoslain 3 luvun 1§:n, jonka mukaan rangaistukseen tuomita voi vain sellaisen teon perusteella, joka nimenomaan on säädetty rangaistavaksi. Rangaistavuuden edellytyksenä käräjäoikeuden mukaan on, että syytetyt ovat asemassaan rikkoneet tulkinnallisesti selviä viranomaismääräyksiä, joiden rikkomisen seuraamus on ollut kohtuudella tekijän ennakoitavissa. Edes syytekirjelmässä ei ole väitetty syytettyjen rikkoneen mitään viranomaismääräystä, toteaa käräjäoikeus.

Sen sijaan syytetyt ovat käräjäoikeuden mukaan noudattaneet kaupungin päätöstä viisumihankinnasta valtuuston puheenjohtajistolle, aikaisempaa sen mukaista käytäntöä ja Saarimäki lisäksi kaupunginjohtajan ohjeistusta. Sivumennen sanoen Imatran erityisolosuhteissa kaupungin päätös viisumihankinnasta ei liene niin heikosti perusteltu kuin julkisessa keskustelussa joskus väitetään.

Yleisen oikeuskäytännön ja omienkin havaintojeni mukaan syyttäjä ei helposti ryhdy toimiin viidensadan euron intressissä edes kohtuullisen selvässä asiassa. Sen sijaan mitään epäilystä ei ole siitä, etteikö kuntien luottamushenkilöillä yleisesti olisi halua ottaa oikeuslaitosta mukaan osaksi poliittista kädenvääntöä. Arvoitukseksi jäi ja jää, miksi riippumaton erikoissyyttäjä lähtee mukaan tällaiseen.

Asko Imppola

Karjalan lakipalvelu

Rautjärvi

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka