Katukanava: Hoitoalan riittävä henkilöstömitoitus ja hoitajien työssä jaksaminen on turvattava Etelä-Karjalassa

Vanhusten hoivayksiköissä henkilöstömäärä ei ole lakisääteisen henkilöstömitoituksen tasolla Etelä-Karjalassa. Se on valitettavaa.

Aluehallintoviraston tekemien tarkastusten perusteella lähihoitajien ja sairaanhoitajien työtehtäviin sisällytetään edelleen tukipalvelutehtäviä. Ikäihmisten hoito ei ole siis riittävän hyvällä tasolla. Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa mitoituksen pitää olla tällä hetkellä 0,55 työntekijää asukasta kohti.

Lähtökohtana tulee olla oikea henkilöstö oikeisiin tehtäviin. Sairaanhoitajien ja lähihoitajien ammatillinen osaaminen tulee kohdentaa hoitotyöhön. Hoiva-avustajien koulutukseen tulee lisätä resursseja. Oppisopimuskoulutuksella on mahdollista nopeallakin aikataululla korjata hoitoalan henkilöstön työhyvinvointia ja turvata riittävät henkilöstöresurssit. Meillä ei ole varaa menettää yhtään hoitoalan työntekijää muille toimialoille työuupumuksen takia. Nykyinen hoitoalan henkilöstömäärä ei ole oikeassa suhteessa palvelutarpeeseen nähden. Henkilöstölle tarjotaan tai jopa suositellaan ylitöiden ja tuplavuorojen tekemistä. Ylityökierre ja työmäärien kohtuuton kasvu hoitohenkilöstön piirissä on lyhytnäköistä ja tulee vaikuttamaan pidemmällä ajalla työhyvinvointiin negatiivisesti.

Julkisuudessa on paljon keskusteltu hoitoalan palkkatasosta, joka toki on tärkeä asia. Lisäkoulutus ja pätevöityminen omalla alallaan on huomioitava henkilöstön ansiotasossa reaaliajassa ja samalla hyödynnettävä paras osaaminen palveluketjuissa. Palkkaratkaisut neuvotellaan työnantajien ja henkilöstöjärjestöjen kesken valtakunnallisissa neuvotteluissa, joihin paikallisella päätöksenteolla on vaikea vaikuttaa.

Työssä jaksaminen ja oikea henkilöstömitoitus ovat kuitenkin hoitoalan henkilöstön työviihtyvyyden perusasioita. Näihin asioihin voidaan vaikuttaa paikallisella tasolla yhteistyötä tiivistämällä ja taloudelliset resurssit oikein kohdentamalla. Ammatilliseen hoitoalan koulutukseen on saatavissa taloudellista tukea valtiolta. Se tulee hyödyntää täysimääräisesti alueemme koulutustarjonnassa. Yhteistyö alueellisten oppilaitosten kanssa turvaa riittävän henkilöstömäärän hoitoalalle myös tulevaisuudessa.

Hannu Repo

Eksoten hallituksen jäsen (sd.)

Luumäki

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka