Katukanava: Sellu ja paperi ovat edelleen Suomen vientivaltteja – Metsäpolitiikka on jatkossakin pidettävä kansallisessa päätäntävallassa

Syksyn yksi kuuma puheenaihe tulee varmasti olemaan EU:n metsästrategia. SDP:n linja on, että ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden tulee täyttyä metsästrategiassa. Suomen kanta strategiaan muodostettiin viime viikolla. Suomi näkee, että strategia on oikean suuntainen, mutta sisältää tiettyjä haasteellisia yksityiskohtia näkökulmastamme.

Suomen kanta tarvittiin, jotta voimme mennä Euroopan unionin yhteisiin neuvotteluihin riittävin eväin. Kantaa voidaan kuitenkin edelleen tarkentaa neuvottelujen edetessä. Kaikkia kulmia ei kannata, eikä voida lyödä lukkoon vielä alkuvaiheessa, koska muuttuvia tekijöitä on yhtä paljon kuin jäsenvaltioita neuvotteluissa. Komission esitys esimerkiksi vaikuttaa osin päällekkäiseltä nykyjärjestelmien kanssa, mikä edellyttää lisäselvityksiä ennen lopullista kannanmuodostusta.

Suurimpana puheenaiheena on ollut kansallinen itsemääräämisoikeutemme omiin metsiimme. Tästä on ollut kaikenlaisia väitteitä ilmassa, ja siksi haluankin kirjoittaa aiheesta muutaman rivin. EU:n perussopimuksissa ei ole määritelty oikeusperustaa EU:n yhteiselle metsäpolitiikalle. Päätäntävallan tulee siis jatkossakin säilyä kansallisissa käsissä! Jäsenvaltiot ja niiden metsäolosuhteet unionin alueella eroavat niin paljon, ettei yksi yhteinen linja esimerkiksi metsätalouden harjoittamiseen ole mahdollinen. Tästä myös EU-ministerivaliokunta on yksimielinen.

Kaakkoissuomalaisena kannan toki huolta myös siitä, että metsäalan investoinnit eivät saa loppua yhteisen strategian myötä. Suomi on erikoisosaaja metsien jatkojalostuksessa ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden tekemisessä. Lääketiede, kangaskuitu, mäntysuopa, biopolttoaine, muovin korvikkeet ja rakennukset ovat esimerkkejä suomalaisesta puuosaamisesta. Sen lisäksi sellu ja paperikin ovat edelleen Suomen vientivaltteja.

Ilmastotoimien ja talouden asettaminen vastakkain on mennyttä maailmaa. Ilman hyvinvoivaa ympäristöä ei talouskaan voi kukoistaa. Toisaalta ilmastonmuutokseen vastaaminen ja kestävän kehityksen ratkaisut tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia elinkeinoelämälle. Uskon, että metsäpolitiikkamme tavoitteet voidaan saavuttaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Niina Malm

kansanedustaja (sd.)

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka