Katukanava: Kouluväkivaltaan puuttuminen ei ole yksin koulujen vaan meidän jokaisen vastuulla – Etelä-Karjalan malli osoittaa, että paljon on jo tehty, mutta se ei yksin riitä

Koulujen alku nostaa koulukiusaamisen puheenaiheeksi. Jokaisella lapsella on oikeus käydä koulua turvallisesti ilman fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Tämä on oikeus, jonka toteutumisesta jokaisen aikuisen velvollisuus on huolehtia, myös opettamalla lapset puuttumaan kaikenlaiseen kaltoinkohteluun kertomalla heti aikuiselle. Saana Kokko kirjoittaa rohkeasti omakohtaisista kokemuksistaan (ES 11.8.). Koulukiusaaminen, josta tulisi käyttää termiä kouluväkivalta, jättää pahimmillaan elinikäiset arvet. Rankat kokemukset voivat olla hyvinkin tuoreena mielessä vielä aikuisiällä ja suurimpana se, että miksi kukaan ei ole puuttunut.

Etelä-Karjalan malli, jossa koulukiusaamista ei käsitellä sisäisesti, vaan lainvastaiset teot siirretään poliisille, on tärkeä virstanpylväs. Merkittävää on puheen tasolla määrittää koulukiusaaminen vakavana ilmiönä käyttäen oikeaa nimitystä, kouluväkivalta. On selvää, että koulussa tapahtuvat ongelmat tulee yhä edelleen kohdata matalalla kynnyksellä, mutta on oltava järeät keinot toimia tarvittaessa. Rikoslailla on ennaltaehkäisevä vaikutus. Siksi rikoslakiin on saatava kouluväkivaltaa koskeva oma rikosnimikkeensä ja rikosoikeudellisen vastuun ikärajaa vakavissa väkivallanteoissa tulee tarkastella alaspäin.

On huomionarvoista, että kouluissa tapahtuvan kiusaamisen muodot ovat muuttuneet. Kouluväkivaltaa tapahtuu kasvavissa määrin sosiaalisessa mediassa. Tähän puuttumisen vastuu voi olla pakenevaa.

Jotta voidaan puuttua paremmin, tarvitaan aikuisille ymmärrystä, mitä eri henkisen kouluväkivallan muotoja on. Tärkein viesti on se, että henkiseen ja fyysiseen kouluväkivaltaan on nollatoleranssi. Puuttuminen ei ole yksin koulujen vastuulla, vaan meidän jokaisen.

Etelä-Karjalan malli osoittaa, että paljon on jo tehty, mutta se ei yksin riitä. Yhä tulee kehittää tämän mallin lisäksi toimivia keinoja kouluväkivallan ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen, jotta voidaan turvata jokaiselle lapselle turvallinen koulutie.

Linda Brandt-Ahde

kaupunginvaltuutettu (kok.), lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Lappeenranta

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka