Katukanava | Paikallinen, laadukas katkaisuhoito auttaisi eteläkarjalaisia nuoria eroon huumeista – Nuorten osuus huumekuolemista on hälyttävä

Huumeisiin kuolee Suomessa nuoria, jopa alaikäisiä. Suomessa alle 30-vuotiaiden osuus huumekuolemista on neljänneksi suurin Euroopan maista (HS 31.7.2021). Huumekuolemien taustalla on kasautuvia ongelmia ja myös sitä, että ei olla pystytty auttamaan nuoria oikealla tavalla oikea-aikaisesti.

Tähän pitää saada muutos. Nuorten auttaminen pitää tehdä juuri nuorille toimivalla tavalla, esimerkiksi käyttäen nuorille sopivia viestintäkanavia. Perinteiset keinot tavoittaa eivät enää toimi samalla tavalla.

Keskiössä ovat varhainen puuttuminen, oikeanlainen tuki, luottamuksen rakentuminen ja kokemusasiantuntijat. Resurssit pahoinvoinnin estämiseen tulee satsata varhaiskasvatuksesta alkaen. Satsaukset tulisi kohdistaa koulupolun alkuun, jotta jokainen lapsi saa oikeaa apua oppimisen vaikeuksissa ja siihen, että tunnistetaan ajoissa tuen tarve, esimerkiksi kodin olosuhteissa.

Kodin olosuhteet eivät kuitenkaan ole syy nuoren huumekokeiluihin, vaan syyt ovat usein monisyiset. Näistä tulee saada lisää tietoa kokemusasiantuntijoilta, joita tulee käyttää nuorille paljon enemmän.

Jokainen nuoren huumekuolema tulee olla estettävissä. Viranomaisten yhteistyötä ja toimintaa tulee kehittää vastaamaan paremmin nuorten ja perheiden tarpeita.

Hoitoon pääsy pitää olla helpompaa. Nuorille suunnattua yksilöllistä katkaisuhoitoa tulisi olla saatavissa paikallisesti, jotta nuori saisi apua omilta tutuilta työntekijöiltä, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Omat työntekijät pystyvät arvioimaan hoidon vaikuttavuutta. Paikallinen katkaisuhoito nuorille lisäisi onnistumisen mahdollisuuksia merkittävästi, sillä luottamuksen rakentuminen vaatii perheiden ja auttavien tahojen tiivistä yhteistyötä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä nuoren tilanteesta.

Laadukas paikallinen katkaisuhoito auttaisi eteläkarjalaisia päihdeongelmaisia nuoria. Tätä osaamista voisi myydä myös lähialueille, jolloin se voisi olla myös taloudellisesti järkevää, sillä tarve on olemassa.

Linda Brandt-Ahde

kaupunginvaltuutettu (kok.)

lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Lappeenranta

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka