Katukanava: Kukaan ei tiedä, miten lapsi huostaanotettuna voi – emmekö väitä lapsistamme?

Yleinen käsitys on, että lasten huostaanotot ovat oikeutettuja ja lapset pääsevät sijaisperheessä parempiin oloihin. Näin ei ikävä kyllä aina ole, koska sijaisperheiden tai muiden lapsista huolta pitävien tahojen valvonta on riittämätöntä tai sitä ei ole. Kukaan ei siis tiedä, miten nämä huostanotetut lapset voivat.

Olemme saaneet lukea lasten huonosta kohtelusta laitoksissamme, mutta miksi valvonta ei edelleenkään toimi? Emmekö todellisuudessa välitä lapsistamme? Lapsi myös saatetaan iästä riippumatta vierottaa läheisistään pitkäksikin aikaa, silloin vielä vähemmän tiedämme lasten olosuhteista. Tässä kohdin mennäänkin sen kummallisen ja oudon ajatusmallin taakse, että lapsi pitäisi näin kiinnittää sijaisperheeseen. Miksi?

Kukaan ei lopulta tiedä miten lapsi huostaanotettuna voi – saako hän tarpeeksi ruokaa ja miten häntä kohdellaan. Huostaanotettujen lasten epäsuotuisat kasvuolosuhteet eivät voi olla vaikuttamatta lapsen psyykeeseen.

Näistä asioista viranomaisetkin vaikenevat, eivätkä he tunnu olevan näistä lapsissa vastuussa. Lopulta lasten perheet joutuvat taistelemaan lakimiesten avulla saadakseen lapsensa takaisin kotiin. Esimerkiksi hallinto-oikeuteen tehdyt kantelut saattavat kestää vuodenkin, eikä huostaanottoa välttämättä pureta siitä huolimatta, että kotiolot ovat kunnossa.

Kukaan ei tunnu valvovan sosiaalityöntekijöidenkään työmoraalia. He voivat rajoittaa yhteydenpitoa lasten läheisiin mielensä mukaan, eikä niihin ole välttämättä mitään syytä. Näin läheiset eivät näe lasta viikkokausiin. Tämä jos mikä traumatisoi ikävöivää lasta ja koko perhettä.

Lastensuojelulaki toimii vain kirjoitettujen pykälien muodossa, mutta käytännön tasolla lakia ei useinkaan noudateta.

Toivon vilpittömästi, että tukisimme toinen toisiamme, etteivät lapsemme joutuisi epäinhimillisen ja toimimattoman lastensuojelun hampaisiin.

Birgitta Wulf

Kerava

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka