Katukanava: Monelle uudelle valuutetulle yllätyksiä luvassa: politiikan tekeminen ei ole vain iloisia päätöksiä ja lupausten toteuttamista

13. kesäkuuta pidetyissä kuntavaaleissa valittiin kunnan- ja kaupunginvaltuustoihin yhteensä 8 859 valtuutettua. Heistä uusia on 43,9 prosenttia (Tilastokeskus). Monelle uudelle valtuutetulle tulee yllätyksenä, miten huonossa kunnossa kuntatalous on. Politiikan tekeminen ole pelkästään iloisia päätöksiä ja vaalilupausten toteuttamista.

Ennen koronaepidemiaa Manner-Suomen 293 kunnasta 225 kuntaa teki negatiivisen tuloksen (KT), lainaa kunnilla oli yhteensä 18,5 miljardia euroa ja konsernilainaa 39,1 miljardia euroa (Tilastokeskus).

Isolta osaltaan kuntien vaikea taloudellinen tilanne johtuu sosiaali- ja terveyskulujen nopeasta noususta, kasvavasta vanhusväestöstä ja nuorison pahoinvoinnin lisääntymisestä.

Monessa kunnassa lähes kaikkia säästötoimenpiteitä on jo käytetty ja lisäsäästöt heikentävät merkittävästi kunnan palvelutasoa.

Iso osa kuntien ja kuntayhtymien työntekijöistä on sotepalveluiden lisäksi varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa, joten henkilöstöä on vaikea nykyistä enemmän vähentää.

Kuntalaiset vastustavat energiaomistusten ja palveluyhtiöiden myyntiä yksityisille sijoitusyhtiöille, kun pelättään kunnan osinkotulojen ja työpaikkojen menetystä sekä asiakasmaksujen nousua. Kunnan käytöstä poistettujen kiinteistöjen ostotarjoukset ovat olleet kiinteistöjen arvoon nähden pieniä eikä omaisuuden myynnillä korjata pysyvästi kunnan taloutta.

Useat kunnat tarvitsevat nopeasti lisää kasvavaa yritystoimintaa, työpaikkoja, asukkaita ja verotuloja, jotta välttävät kriisikunnaksi joutumisen.

Lisäksi monelle uudelle valtuutetulle tulee yllätyksenä, että lupauksista huolimatta omassa valtuustoryhmässä on ryhmäkuri eli jos äänestät enemmistön vastaisesti, joudut mustalle listalle. Jos äänestät joka äänestyksessä eri tavalla, on syytä miettiä, oliko puoluevalinta oikea.

Jarno Strengell

Kaupunginvaltuutettu

Mikkeli

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka