Katukanava | Oppivelvollisuuden jatkamisesta tulee kustannuksia kunnille – Jatkon sijaan pitäisi panostaa varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

Tänä keväänä perusopetuksen päättäneillä on velvollisuus hankkia toisen asteen opiskelupaikka ensi syksyksi. Jos opiskelija ei saa koulutuspaikkaa, on kunnan velvollisuus auttaa vanhempia ja nuoria etsimään jokin muu lainmukainen opiskelupaikka. Hakuvelvollisuus jatkuu, kunnes opiskelupaikka oppilaalle on löytynyt.

Oppivelvollisuusikä nousee myös oppivelvollisuuslaista johtuen kahdella vuodella 18 ikävuoteen 1.8.2021 alkaen. Lain tavoitteena on taata kaikille toisen asteen tutkinto.

Kunta tarjoaa opiskelijalle ilmaisen toisen asteen koulutuksen jopa 20-vuotiaaksi asti, mikäli opiskelija ei saa toisen asteen tutkintoa valmiiksi. Tavoite saattaa kuitenkin olla kunnianhimoinen, koska alle 18-vuotias voi keskeyttää opintonsa, jos ala ei kiinnosta tai se on ns. pakolla valittu.

Tästä uudistuksesta tulee kunnille aiheutumaan uusia lisäkustannuksia koulutus-, oppimateriaali- ja koulumatkakustannuksina. Toisen asteen koulutuksen järjestäjälle tulee lisää velvoitteita huolehtia oppilaiden ohjaamisesta, opintojen edistymisestä sekä muiden tukitoimien että psykologi- ja kuraattoripalveluiden järjestämisestä.

Ihmettelen oppivelvollisuuslain läpiviemisen kiireellisyyttä. Uudet toteutussuunnitelmat ovat vaatineet lisätyötä nopealla aikataululla ja vaativat jatkossa myös lisärekrytointeja. Vaikka hallitus on luvannut korvata kulut kunnille, on kuntaliiton näkemys niiden suuruudesta eri kuin ministeriön. Uudet kuntapäättäjät joutuvat tulevina vuosina huomioimaan nämä taloudelliset lisäkustannukset kuntabudjeteissa.

Aiheutuvat lisäkustannukset olisi pitänyt kohdistaa harkitummin, sekä laskea tarkemmin, miten ja missä mittakaavassa maksuttomuus tullaan toteuttamaan. Oppivelvollisuusiän noston sijaan pitää panostaa varhaiskasvatukseen, perusopetukseen sekä erityisesti oppilaiden tukemiseen, jotta kaikilla peruskoulusta valmistuvilla on riittävät luku-, kirjoitus- ja laskutaidot. Lisätukea tarvitaan toisella asteella myös koulutuksen kehittämiseen mahdollistamalla paremmat moniammatilliset tukitoimet koulupudokkaiden ehkäisemisessä.

Jokaiselle lapselle on luotava tukeva oppimispohja jo peruskoulusta alkaen. Näin mahdollistetaan jokaiselle tavoitteellinen ja elinikäinen oppimispolku, jossa pienestä taimesta kasvaa vahva osaaja.

Kristine Myller

puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Kokoomusnaiset ry

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka