Katukanava: Itäraja, matkailu, koulutus – Kaakkois-Suomessa on mahdollisuudet laajaan yhteistyöhön

Uudet valtuustot aloittavat työskentelynsä kesän jälkeen. Eri ryhmittymien välinen yhteistyö kunnissa on luonnollisesti keskeisessä roolissa, kun tulevaisuutta rakennetaan. Mutta samalla koen, että myös laajempi maantieteellinen kuntien ja maakuntien välinen yhteistyö on välttämätöntä. Suomi on niin pieni maa, että pärjätäksemme tarvitsemme laaja-alaista strategista yhteistyötä monella eri alueella ja rintamalla.

Kaakkois-Suomessa meidän pitää mielestäni käyttää hyväksemme meidän vahvaa teollista perintöämme sekä puolustaaksemme perinteistä teollisuutta että houkutellaksemme uutta teollisuutta. Tämä tukee myös paikallista yrittäjyyttä.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT:n perustama energianvarastointiprofessuuri Kotkaan on erinomainen esimerkki maakuntarajat ylittävästä ja kaikkia osapuolia palvelevasta tuloksellisesta yhteistyöstä; rahoituspohja varmistettiin sekä paikallisesti että keskitetysti ja professuuri tukee akkuklusterin kehittämistä Suomeen.

Matkailussa yhteistyön mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa ja kaakkoisrannikolla ovat melkein rajattomat. Samalla kun voidaan argumentoida, että Saimaa ja saaristo kilpailevat keskenään, meidän pitää uskaltaa nähdä yhteiset intressit ja kehittää yhteisiä tuotteita.

EU:n elvytysrahaneuvotteluihin Cursor on tuonut esille mahdollisuuden uudesta kokonaistuotteesta, johon kuuluisivat Saimaa, saaristo, Pietari ja Helsinki. Suomen matkailun näkövinkkelistä tämä toisi Lapin rinnalle toisen kansainväliset mitat täyttävän matkailutuotteen. Lappeenrannan lentokentän kehittäminen yhdessä on yksi hyvin konkreettinen esimerkki yhteistyömahdollisuuksista.

Raja itään on yhteistä koko Kaakkois-Suomelle. Rajaan liittyvää toimintaa ohjaavat säännöt ja lait, jotka eivät kokonaan ole meidän käsissä, mutta rajan avaaminen terveysturvallisesti on meille valtava potentiaali. Jokainen kortti sen optimaaliseen hyödyntämiseen kannattaa ehdottomasti käyttää.

Nämä ajatukset pitää tulkita positiivisena haasteena, ja myös osoituksena siitä että paljon yhteistyötä tehdään. Ja ennen kaikkea kirjoitus pitää lukea niin, että meillä on vielä paljon mahdollisuuksia kehittää uusia yhteistyömuotoja, kunhan meillä on kyky löytää ne ja rohkeutta käyttää niitä.

David Lindström

Toimitusjohtaja

Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka