Katukanava: Imatran venekoppien hinnat olisi paras pitää maltillisina  – 50 euroa riittäisi

Venekoppien maapohjan vuokrat alkavat mennä jo törkyhintaisiksi Imatralla: 85 euroa.

Hossukan avovenepaikat maksavat vain 20 euroa per vuosi, eikä venepaikkojen pitäjien tarvitse tehdä niille mitään, samoin venesatamassa ylläpitäjä huolehtii ylläpidosta.

Venekoppien pitäjät joutuvat lähes vuosittain korjaamaan venekoppejaan omin varoin, kun Saimaan vedenkorkeus vaihtelee vuosittain ja jäät rikkovat niitä. Koppien korjaus on monesti mahdollista vain myöhään syksyllä, koska vesi on silloin alimmillaan.

Monet venekoppien pitäjät ovat pienituloisia ja kunnostus on iso kuluerä. Voisiko kunta maksaa jatkossa koppien korjauskulut?

Vai onko kysymyksessä niin sanottu laillinen uloshiillostaminen rannoilta, että saataisiin rannat tyhjäksi ja kaavoitettua rikkaille tontteja?

Onneksi enemmistö imatralaisista on Saimaan rantarakentamista vastaan.

Tuosta rantojen rakentamisesta voi tulla vielä samanlainen mediasota kuin uimahallin siirrosta ja koulukampuksen rakentamisesta Ukonniemeen, Napinkulman uudesta kauppakeskuksesta tai kanavahankkeesta.

Onneksi yksittäiset ihmiset osaavat nykyään pitää puoliaan.

Paras olisi, että venekoppien hinnat pidettäisiin maltillisina. Esimerkiksi 50 euroa olisi riittävä. Koppeja olisi edelleen rannoilla, ja halukkaat voisivat rakentaa jopa uusia nykyisten väliin ja viereen. Monissa venekopeissa pesii rauhoitettuja pääskysiä joka kesä.

Ränsistyneiksi luokitellut kopit pitäisi saada siirrettyä uusille omistajalle helpommin, koska kysyntää niille on. Niitä ei pidä purkaa.

Kalastukseen koppi on paras, sinne ei tule siitepölyä ja muuta roskaa juurikaan eikä sada vettä sisään.

Hossukanniemeen johtavan metsätien ei talvikunnossapitoa -kyltti tulisi poistaa. Jos kaupunki auraisi talvella 2–3 kertaa tien niemen kääntöpaikkaan, auttaa se talvella paljon ulkoilijoita talvella, eikä maksa paljoa.

Jari Mälkiä

kuntavaaliehdokas (ps.)

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka