Katukanava: Ruokolahdella kunta on toiminut aktiivisesti työttömien työllistämisessä, toimia pitää ehdottomasti jatkaa

Pandemian jälkimainingeissa kuntataloudessa etsitään välineitä vahvemman tulevaisuuden luomiseen. Yksi keskeisimmistä asioista on tukitoimien kartoittaminen ja niiden rakentaminen. Suurimmassa tuen tarpeessa ovat he, joiden työmahdollisuuksiin koronakurimus sekä vallitsevat työmarkkinatilanteet ovat iskeneet valitettavan lujaa.

Työttömille osoitetuissa tukitoimissa on Ruokolahden kunta ollut edelläkävijä. Vuonna 2017 valtuustoaloitteen myötä perustettiin kuntaan työllistämisyksikkö, joka on tarjonnut esimerkiksi työllisyyskoordinaattorin apua sitä tarvitseville. Kunnan järjestämät, yksilölähtöiset pitkäaikaistyöttömyyttä ehkäisevät tukitoimet ovat taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Ruokolahdella työmarkkinatukien takaisinmaksu Kelalle vei menneinä vuosina pahimmillaan lähes 250 000 euroa vuodessa. Hukkaan heitettyä rahaa ilman vastinetta. Tämän vuoksi kunnan on toimittava konkreettisesti työttömyyttä vastaan eikä vain tyydyttävä maksamaan ”Kela-sakkoa” tekemättä asialle mitään.

Mitä konkreettiset tukitoimet sitten ovat? Kunnan työllisyyspalveluissa asiat hoituvat rivakasti eteenpäin. Palkkatukityömahdollisuuksien kautta työttömän elämänlaatu paranee. Hän saa pääsyn paremman ansioturvan piiriin, mahdollisesti oikeuden liiton päivärahaan ja mikä tärkeintä, hänelle voi avautua mahdollisuus työllistyä pysyvästi. Yksittäisen pitkäaikaistyöttömän tilanteen kanssa kohenee myös kunnan talous: kunta saa verotuloja, ja Kelalle takaisin maksettava työmarkkinatuki on sitä pienempi, mitä enemmän ihmisiä työllistyy.

Työllistyminen ehkäisee sosiaalisia haittoja, kuten syrjäytymistä. Työllistämisyksiköiden kautta kunnalla on ratkaiseva rooli työnsä menettäneiden elämän kohentajana. Panostuksia toiminnan kehittämiseksi pitää ehdottomasti jatkaa, sillä palkkatukipaikkojen tärkeys työllistymisprosessissa on kiistaton. Tällä hetkellä Ruokolahden tilanne palkkatukipaikkojen osalta näyttää hyvältä, mutta tulevaisuus voi olla toisenlainen.

On tärkeää, että isoissa ja pienissä kunnissa ajatellaan kuntapoliittisissa ratkaisuissa kauaskantoisesti ja luodaan toimivia turvaverkkoja työttömyyden turruttavaan taistoon, nyt ja tulevaisuudessa.

Heidi Kyyrö

Vesa Kokkonen

kuntavaaliehdokkaat (sd.)

Ruokolahti

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka