Katukanava: Imatran seudulle on äänestettävä päättäjiä, joita kiinnostaa, mitä lapsille, nuorille ja lapsiperheille kuuluu

Koronapandemia on muuttanut peruuttamattomasti lasten ja nuorten elämää. Heidän koulunkäyntiään, opintojaan, harrastustoimintaansa ja vapaa-aikaansa on rajoitettu rajusti.

Samanaikaisesti lomautukset, irtisanomiset, työttömyys, töiden väheneminen ja välttämättömien menojen kasvu ovat lisänneet lapsiperheiden taloudellisia vaikeuksia.

Köyhyys on kasvanut erityisesti pikkulapsiperheissä, joissa sen vaikutukset ovat vakavat. Lapsena perheessä koettu köyhyys vaikuttaa moneen elämän osa-alueeseen: fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. Se voi myös murentaa lapsen käsitystä itsestään yhdenvertaisena ihmisenä muiden kanssa.

Pelastakaa lapset -yhdistyksen 2020 Lapsen ääni -kysely kertoi, että lapset ja nuoret kantavat poikkeusoloissa oman vaikean tilanteensa lisäksi paljon huolta vanhempiensa jaksamisesta, läheistensä hyvinvoinnista, ja siitä, saako perhe apua arjesta selviämiseen.

Eräs lapsi tiivisti tarvitsemansa avun näin: "Perhettäni voitaisiin avustaa mielenterveyspalvelulla, päihdepalvelulla, sosiaalihuollolla, terveydenhuollolla ja rahallisesti."

Toinen nuori vastasi: ”Nuorten henkistä hyvinvointia ei ole otettu huomioon tarpeeksi koronasta johtuvien poikkeusolojen aikana eikä normaalioloissakaan.”

Nämä lasten ja nuorten vastaukset kiteyttävät sen, mihin toimiin tulee kunnissa nyt panostaa opetuksen laadun ja resurssien varmistamisen lisäksi. Imatran, Ruokolahden ja Rautjärven tulee myös ottaa paremmin käyttöön lapsilta ja nuorilta kerätty tieto ja kokemukset päätöksiä ohjaamaan.

Jokaisen kesäkuussa valitun kuntapäättäjän ensimmäinen tehtävä on selvittää, mitä lapsille, nuorille ja lapsiperheille kunnassa kuuluu, ja sitoutua toimimaan valtuustokaudella aidosti heidän rinnallaan ja puolestaan.

Tulevissa kuntavaaleissa on myös äänestettävä Imatran seudulle päättäjiä, jotka varmistavat haavoittuvimmassa asemassa olevien, kuten köyhien ja vähävaraisten perheiden toimeentulon ja hyvinvoinnin.

Tiina-Maria Levamo

Erityisasiantuntija

Pelastakaa lapset -yhdistys

sekä Imatran seudun Pelastakaa lapset -yhdistyksen hallitus

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka