Katukanava: Imatralle ja Ukoniemeen sopisi tulevaisuuden urheiluopisto, joka toimii verkostoperiaatteella

Uutisvuoksen urheiluopisto-artikkelissa (UV 25.5.) pohdittiin mahdollisuutta täydentää Ukonniemen kehittämistä urheiluopistolla. Artikkelin lopputulema oli, ettei urheiluopisto liene realistinen ainakaan lähitulevaisuudessa.

Koulutuksen ja liikunnan yhteyttä lähdettiin avaamaan perinteisesti pitäytymällä oletuksessa, että koulutus vaatisi perinteisen urheiluopiston perustamista. Se olisi eittämättä kallis ja haasteellinen ponnistus.

Urheiluopistot toimivat tässä ajassa, mutta eivät välttämättä vastaa tulevaisuuden tarpeita. Hahmotellaan mieluummin imatralaisille ja muualta tuleville nuorille koulutusverkosto, jossa yhdistetään liikuntaa, kilpaurheilua, hyvinvointia, matkailua, yritys- ja verkostoitumistaitoja sekä tulevaisuuden viestintätaitoja.

Julkisessa keskustelussa on kyseenalaistettu Ukonniemen ja muiden panostusten mielekkyyttä, koska infrastruktuuri ei muutu euroiksi itsestään. Sijoitukset pitää saada tuottamaan kehittämällä ympärille operatiivista toimintaa. Korvenkantaan kehitellään hiilineutraalia yrityspuistoa. Ukonniemen infran kehittämisen ja kaupungin elinvoimaisuuden ympärillä vellovista keskusteluista on jäänyt puuttumaan näitä teemoja yhdistävä linkki: Ukonniemen hiilineutraali liikunta-hyvinvointi-yrityspuisto.

Tuetaan nuorten kouluttautumista ympäristössä, joka houkuttelee jäämään. Toisen asteen koulutuksen sitominen entistä tiiviimmin liikuntaan urheilulukion ja urheiluammattioppilaitoksen muodossa on ensi etappi. Seuraava askel ovat uudenlaiset koulutusohjelmat ja oppiaineet lähialueiden oppilaitosten tarjonnassa.

Ukonniemen kehittämisen ja kaupallistamisen operationalisointi ja nivominen alueen koulutustarjontaan voi kuulostaa haastavalta, kalliilta, monimutkaiselta, ei-tuottavalta. Uskomme kuitenkin, että tältä saralta löytyy oma tulokulma matkailuun ja Imatran alueen kehittämiseen houkuttelevaksi kokonaisuudeksi.

Alueen nuoret löytävät mielenkiintoisia kehityspolkuja ja työnäkymiä pohtiessaan vaikkapa kansainvälistä matkailu-uraa kotoisasti Saimaan rannalla. Samalla vahvistetaan alueen taloutta ja näkyvyyttä.

Kehitetään liikunta- ja matkailupalveluja omalla Imatran ihmeen tvistillä.

Kaisa Valtonen, yleisurheiluvalmentaja

Mirja Mikkilä, yleisurheilujaoston puheenjohtaja

Imatran Urheilijat

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka