Katukanava: Nyt on ryhdyttävä jo miettimään koronan jälkeistä aikaa – Tulevaisuuden päätökset Imatralla on tehtävä laajasti asioita katsoen, yhdessä

Kaupunkimme on uusiuduttava, mutta se on tehtävä tarkasti suunnittelemalla menojen ja tulojen tasapaino mielessä. Tulee tehdä rohkeitakin uudistuksia suurienkin hankkeiden muodossa, mutta onko sen aika juuri nyt?

Hankkeissa on otettava huomioon rahallisen investoinnin suuruus ja aika hankkeen toteutumisesta siihen pisteeseen, kun se alkaa tuottaa takaisin. Me emme voi elää velalla ja voida huonosti sinä aikana, kun hanketta rakennetaan. Väliaikanakin tarvitaan peruspalveluita, jotta kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointi on kunnossa. Kun kymmenvuotiseen hankkeeseen laitetaan suuri summa rahaa tai otetaan velkaa, kasvaa sinä aikana suuri joukko lapsia ja nuoria aikuisuuden kynnykselle. Näille kuntalaisille on taattava samanaikaisesti peruspalvelut. Emme voi ohittaa tätä aikaa. Päätöksiä on tehtävä nyt, jotta turvataan näiden lasten ja nuorten kasvu ja hyvinvointi.

Tarvitsemme koulutuspaikkoja sekä uusia koulutuslinjoja, jotta saadaan tänne uusia asukkaita ja kuntalaisia jäämään kaupunkiimme. Koulutuspaikat lisäävät työllisyyttä, sillä tarvitsemme kouluihin opettajia ja muuta henkilökuntaa. Opettajat ja opiskelijat käyttävät myös erilaisia palveluja kunnassamme. Heille tarvitaan asuntoja, kauppapalveluja, julkista liikennettä yms. Tästä saattaisi tulla ns. lumipalloefekti.

Nyt olisi jo alettava katsoa koronan jälkeiseen aikaan myös yrittäjärintamalla. Korona on kaatanut monta yritystä Imatralta ja useat ovat todella vaikeissa tilanteissa. Työntekijöitä on lomautettu, jos ei vielä ole jouduttu yritystä lopettamaan. Näitä yrityksiä tulisi tukea kaupungin päätöksissä. Uusien yritystenkin houkuttelu tulisi olla jo suunnitelmissa, esimerkiksi alkavien yrityksien ensimmäisten kuukausien vuokratuki. Näin saataisiin Imatralle uusia työpaikkoja sekä vanhat säilytettyä.

Uudella valtuustolla ei tule olemaan helppo tehtävä, sillä koronasta on tulossa vielä iso lasku niin valtion, kunnan kuin yksityisen kuntalaisen osalle. Tulevaisuudessa on tärkeää tehdä päätökset mahdollisimman laajasti asioita katsoen.

Uskon, että selviämme tulevaisuuden haasteista yhdessä yli puoluerajojen kuntalaisten parhaaksi.

Milla Eerola

kuntavaaliehdokas (ps.)

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka