Katukanava: Onko Imatralla malttia taloustasapainoon? Kaupunkikonsernin velkaantuneisuus huolestuttaa

Imatran kaupungin talous on nyt Etelä-Karjalan kunnista parhaassa kunnossa. Veroäyri on ollut jo seitsemän vuotta 20 prosenttia. Se on maakunnan pienin ja sijoittuu hyvin valtakunnallisessa kuntavertailussa. Myös kunnalliset maksut ovat kohtuullisella tasolla.Taseeseen on kertynyt ylijäämää mahdollisten tappiollisten vuosien varalle. Kaupungintalolla on reagoitu oikea-aikaisesti toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin ja tehty useita taloutta sopeuttavia säästöjä.Tästä onnittelut ja kiitokset kaupungin johdolle.

Huolestuttavaa on kaupunkikonsernin velkaantuneisuus. Velkaa on noin 250 miljoonaa euroa (9 500 euroa per asukas). Velka ei ole onneksi ns. syömävelkaa, vaan se on otettu koulu-, yritys- ja muiden toimitilojen rakentamiseen. Joskus velka on kuitenkin kyettävä maksamaan. Onneksi veloista huomattava osa on korkosuojattua.

Lisävelan ottamiseen on suhtauduttava tulevaisuudessa isolla kriittisyydellä. Kuntatalous tulee kiristymään pandemian jälkeen nykyisestään, vaikka valtakunnassa uskotaan jo voimakkaasti elpyvään kansantalouteen. Valtiolta ei ole odotettavissa viime vuoden kaltaisia korona-avustuksia eikä muitakaan avustuksia. Pelättävissä on, että lyhentäessään kymmenien miljardien lisävelkataakkaansa valtio leikkaa kuntien valtionosuuksia. Näin valtio on ennenkin omaa talouttaan tasapainottanut. Kaupungin tulopohjaa on todella vaikea laajentaa veroilla, maksuilla ja valtionosuuksilla. Nyt tarvitaan uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea veronmaksukykyisiä työntekijöitä, jotka asettuvat asumaan Imatralle. Se taas edellyttää monipuolisia asumisvaihtoehtoja.

Talouden pitäminen kunnossa edellyttää jatkossakin maltillista menokuria. Toimintojen oikea-aikaisia uudelleenarviointeja ja uusia tuottavampia toimintamalleja tarvitaan. Uudet kehittämishankkeet ovat hyviä, mutta niihin ryhtyminen edellyttää entistä vakaampaa harkintaa. Hankkeiden vaikuttavuus- ja riskiarviointeja sekä kannattavuuslaskentaa on vara parantaa.

Taloustasapainolla mahdollistetaan hyvä palvelutarjonta kuntalaisille sekä Imatran houkuttavuus uusille yrityksille, asukkaille ja turisteille.

Jouko Partanen

kuntavaaliehdokas (kok.)

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka