Katukanava: Lasten syrjäytymistä ehkäistään parhaiten, kun lapset opetetaan lukemaan ensimmäisen kouluvuoden aikana

Kunnollinen lukemaan oppiminen ensimmäisen kouluvuoden aikana, vaikka erityisopettajan tai tukiopetuksen avulla, antaa pohjan kaikelle muulle oppimiselle koko loppuelämäksi.

Ekaluokkalaisiin täytyy satsata riittävästi resursseja. Ryhmäkoot pidettävä pienenä. Tarvitaan koutettuja opettajia, koulunkäynnin avustajia, erityisopettajia. Ekaluokalla täytyy oppia toimimaan ryhmässä muitten kanssa. Heidät täytyy opettaa kunnolla lukemaan ja kirjoittamaan.

Kansainväliset tutkimukset ympäri maailmaa osoittavat selvästi hoitamattoman lukivaikeuden (dysleksia) olevan suurin syrjäytymistä aiheuttava ja selittävä tekijä. Tämä syrjäytyminen jatkuu näitten tutkimusten mukaan usein koko elämän ajan.

Lukivaikeuksia hoidetaan opettamalla kaikki ekaluokkalaiset hyvin lukemaan ja kirjoittamaan. Erityisopettajat ovat ammattilaisia tässä työssä silloin, kun lapsi tarvitsee enemmän apua oppiakseen lukemaan. Aikaa ja resursseja täytyy satsata tähän riittävästi ensimmäisen kouluvuoden aikana.

Kun siirrytään toiselle ja kolmannelle luokalle pysyvät ne lapset, jotka osaavat lukea, opetuksessa mukana ja saavat onnistumisen kokemuksia luokassa. Ihana on kirjoja ja lehtiä ja tv:n ja elokuvien tekstejäkin lukea.

Kouluihin täytyy palkata myös riittävästi kouluterveydenhuollon henkilöitä. Kuraattoreita ja psykologeja. Nuoret tarvitsevat aikuisia keskustelukumppaneita, tukea ja apua elämän eri tilanteissa ja haasteissa. Kouluilta sitä on oltava mahdollista saada.

Honkaharjun sairaala on Imatralle tärkeä terveysasemana. Sinne tarvittaisiin myös psykiatrinen päIvystys nuorille. Apua on saatava heti, kun lapsi tai nuori sitä tarvitsee. Helppo puhelinnumero ja päivystys 24 h, on vähintä, mitä voimme tehdä nuorten hyväksi.

Marja Pelkonen-Vainikainen

erityisopettaja, kuntavaaliehdokas (sd.)

Imatra

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka