Pääkirjoitus: Etäopetuksessa riittää yhä opettelemista

Etäopetukseen liittyvät ongelmat vaikuttavat merkittäviltä. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, Karvi teki selvityksen etäopetuskokemuksista. Selvityksessä kuultiin yli 9000 opiskelijaa ja 2800 henkilökunnan edustajaa.

Suurimmaksi ongelmaksi koululaisille ja opiskelijoille nousi tuen puute. Kun etäopiskelussa ei ole lähitukea, koki moni koululainen ja opiskelija jääneensä kokonaan ilman apuja. Selvityksen mukaan oppilaat saivat yhtä paljon tukea huoltajiltaan kuin opettajilta. Myös kaverit olivat auttaneet apua tarvitsevia.

Kun huoltajien avun merkitys kasvaa, lisääntyy myös eriarvoistumisen riski. Kaikilla oppilailla tai opiskelijoilla tuota tukea ei syystä tai toisesta ole tai ainakaan tuki ei ole kaikissa perheissä samanlaista. Jo keväällä ennakoitiin, että etäopetus voi jakaa nuoria entistä enemmän eri kasteihin.

Karvin arviointiasiantuntija Niina Rumpu huomauttaa Ylen haastattelussa, että lähiopetuksessa hyvin menestyvät oppilaat ja opiskelijat kokevat etäopetuksen helppona.

Myös opettajille etäopetus on raskasta, koska riittämättömyyden tunne kasvaa. Yli puolet Karvin selvitykseen vastanneista opettajista koki palautteen antamisen ja tuntien suunnittelun ongelmalliseksi.

Koronan kokonaisvaikutukset tuntuvat myös Karvin selvityksen perusteella massiivisilta. Pandemia vaikuttaa nopealla aikataululla terveyteen ja talouteen. Pidemmällä aikavälillä sosiaalisen tasa-arvon heikkeneminen voi olla hyvin voimakasta ja vahingollista.

Koska nopeaa koronataitetta ei ole näköpiirissä, pitäisi etsiä kaikin tavoin keinoja laadukkaan etäopetuksen toteutumiseksi. Ainakin tekniikka pitäisi saada kuntoon. Karvin selvityksen mukaan opetuksen tasapuolisuutta heikensi se, ettei etäopetuksen mahdollistavaa tekniikkaa ollut saatavilla kaikkialla.

pekka.lakka@kaakonviestinta.fi

Etusivulla nyt

Luetuimmat

Palvelut

Ruokapaikka