LUT teki mutapalloja vesien puhdistukseen — niillä tehtään Suomessa uraa uurtava koe Lemin Nukkalammessa

9.6.2017 21:02
Kuva: Saimaan vesi ja ympäristötutkimus OY
Mutapallot ovat tämännäköisiä. Niissä on tarkoin valittuja mikro-organismeja, joiden on todettu parantavan veden laatua.
Mutapallot ovat tämännäköisiä. Niissä on tarkoin valittuja mikro-organismeja, joiden on todettu parantavan veden laatua.

Lappeenrannassa testataan uudenlaista menetelmää järvivesien puhdistuksessa. Menetelmässä käytetään EM-mutapalloja.

EM on lyhenne sanoista effective micro-organisms. Mutapalloissa on yhdistelmä mikro-organismeja, joiden on todettu parantavan maaperän ja veden laatua.

— EM on kemikaaliton, ekologinen ja turvallinen keino vesien puhdistukseen, ja sitä on testattu eri puolilla maailmaa. Menetelmän ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia. Toivottuja tuloksia ovat veden fosfori- ja typpipitoisuuden lasku sekä veden kirkastuminen, Lappeenrannan tutkimushankkeen tiedotteessa kerrotaan.

Lappeenrannan tutkimuksessa ovat mukana Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Lappeenrannan tekninen yliopisto (LUT).

Mutapalloja Nukkajärveen 15. kesäkuuta

LUT ja ympäristötoimi tekivät EM-mutapalloilla viime vuonna kenttäkokeen Lappeenrannan Sammonlahdessa. Siellä palloilla pyrittiin tehostamaan hulevesikosteikon toimivuutta. Tulokset olivat tiedotteen mukaan hyviä.

Tänä kesänä mutapallojen tehosta tehdään laajempi testi Lemin Nukkajärvellä, joka laskee Ylä-Kivijärveen. Testissä käytettävät EM-mutapallot on tehty LUT:ssa. Tiedotteen mukaan ne on valmistettu kotimaisen valmistajan materiaaleista.

Erä mutapalloja lasketaan Nukkajärveen 15. kesäkuuta, ja kenttäkoe jatkuu syksyyn saakka.

— Veden laadun kehitystä seurataan tiheällä näytteenotolla. Seurattavia vedenlaatumuuttujia ovat muun muassa typpi- ja fosforipitoisuudet, veden sameus sekä happipitoisuus, tiedotteessa kerrotaan.

Uraa uurtava koe Suomessa

Tiedotteen mukaan Nukkalammen koe on uraa uurtavaa tutkimusta Suomessa. Se on jo herättänyt paljon sekä kansallista että kansainvälistä huomiota. Kosteikkokokeita EM-mutapalloilla on suunnitteilla muuallakin Suomessa Lappeenrannan viimevuotisen kokeilun innoittamina.

EM-menetelmä on mahdollinen tulevaisuuden menetelmä vesien puhdistuksessa.

— EM-mutapallot eivät ratkaise järvien rehevöitymisen perimmäisiä syitä, eli ulkoista ja sisäistä kuormitusta, mutta niillä voidaan saada merkittävää lisätehoa valuma-alueen vesiensuojeluun. Mahdollisesti saadaan vähennetyksi muun muassa vesien virkistyskäyttöä haittaavia leväkukintoja, tiedotteessa kerrotaan.