Kylmyys haittasi  vesilintukantojen pesintää

17.8.2017 6:02
Kuva: Juha Juuti
Telkän poikastuotto tippui 22 prosenttia viime vuodesta.
Telkän poikastuotto tippui 22 prosenttia viime vuodesta.

Tärkeimpien riistasorsien kannat ovat pysyneet viimevuotisella tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus. Kolea ja sateinen kesä heikensi kuitenkin poikastuottoa.

Viime vuoden parimääriin verrattuna haapana runsastui tänä vuonna 18, tukkasotka 62 ja isokoskelo 14 prosenttia. Tavi ja punasotka taantuivat 15 prosenttia. Telkän ja nokikanan parimäärät vähenivät noin 7 prosenttia. Sinisorsan lukemat pysyivät vuoden 2016 tasolla, ja kasvua oli 3 prosenttia.

Poikastuotto pieneni maltillisesti

Tämän vuoden poikuelaskennoissa pesimätulos notkahti aavistuksen viime vuodesta. Sinisorsan poikastuotto tippui 6, tavin 5 ja telkän 22 prosenttia.

Haapanan poikasia tavattiin sen sijaan 11 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Poikastuoton notkahduksen syynä on todennäköisesti kolea ja sateinen kesä, joka on lisännyt poikasten kuolleisuutta.

Haapana aloittaa pesintänsä hieman edellä mainittuja sorsia myöhemmin, ja siten poikaset ovat kuoriutuneet alkukesän tuhoisimman kylmyysjakson jälkeen.

Kanerva Jalarvo