Savitaipaleen Pettilässä kiistellään Liinalikon kaavamuutoksesta

16.8.2017 22:03

Kiista savitaipalelaisen Liinalikon ranta-asemakaavan muutoksesta on edennyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Maanomistajat ovat valittaneet Itä-Suomen hallinto-oikeuden kesäkuisesta päätöksestä, jonka osittain kumosi Savitaipaleen kunnanvaltuuston joulukuussa 2015 hyväksymän kaavamuutoksen.

Hallinto-oikeus katsoi, etteivät kuivan maan kortteleita ja venevalkamaa koskeneet selvitykset olleet kunnan päätöksenteon kannalta riittäviä. Siksi kaavapäätös tältä osin kumottiin.

Savitaipaleen kunnanhallitus esittää omana vastineenaan, että maanomistajien valitus hyväksyttäisiin ja valtuuston tekemä kaavanhyväksymispäätös pidettäisiin ennallaan.

Kuivan maan tontit ongelman ydin

Poikkeuksellisen riitaisaksi luonnehdittu prosessi alkoi vuonna 2014, kun kolme maanomistajaa käynnisti kaavamuutoksen. Olemassa olevaa ranta-asemakaavaa haluttiin uudistaa ja tonttikohtaisia rajoja sekä rakennusoikeuksia tarkistaa.

Pettilän kyläkeskuksen läheisyydessä sijaitsevalla Liinalikon ranta-asemakaava-alueella oli ennestään kahdeksan rakennettua lomarakennuspaikkaa. Kolmen tontin rakennusoikeudet oli määrä nostaa 120 kerrosneliömetristä 200 kerrosneliömetriin ja sisämaahan oli määrä osoittaa neljä uutta vakituisen asunnon tonttia, joista kaksi voitaisiin toteuttaa myös korkeatasoisina lomarakennuspaikkoina.

Kaavan hyväksymisen jälkeen päätöksestä jätettiin kolme kunnallisvalitusta. Niissä epäiltiin kuivan maan kortteleiden sijaitsevan rantavyöhykkeellä ja aiheuttavan haittaa muille loma-asujille. Myös monien ympäristöön liittyvien seikkojen katsottiin jääneen huomioimatta kaavoitusprosessin aikana.

Maanomistajien mielestä valituksissa esitettiin kohtuuttomia perusteluita ja vaatimuksia pienimuotoiselle kaavaratkaisulle. Kunnanhallituksen mielestä maanomistajat ovat tuoneet valituksessaan esiin kaiken oleellisen.

Anne Kokkonen