Eksotelta jäi alkuvuonna rahaa säästöön

16.8.2017 9:18
Kuva: Kai Skyttä
Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennus on Eksoten tämän hetken suurin investointikohde.
Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennus on Eksoten tämän hetken suurin investointikohde.

Tammi-kesäkuun tulos muodostui Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tulos oli 1,7 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion käyttösuunnitelmassa arvioitiin.

Koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan noin 2,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Eksoten toimintaan kului 1,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin käyttösuunnitelmaan varattiin. Henkilökulut jäivät kokonaisuudessaan 1,3 miljoonaa euroa alle käyttösuunnitelman tason.

Jäsenkuntien maksutuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina, mutta asiakasmaksutuotot jäivät käyttösuunnitelmasta 0,1 miljoonaa euroa. Myös tuet ja avustukset jäivät käyttösuunnitelmaa pienemmiksi.

Omaishoidon tuki oli 0,1 miljoonaa euroa alle budjetin, mutta palveluseteleiden käyttö oli hieman odotettua suurempaa. Kaikkia toimeentulotukeen varattuja rahoja ei alkuvuonna tarvittu.

Talousarvion mukaisista investoinneista alkuvuonna toteutui 20,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 52 prosenttia koko vuoden varauksesta.

Anne Kokkonen