Pääkirjoitus: Ministeriön päätös IB-lukiosta vain lisäsi epävarmuutta

11.8.2017 8:23
Kuva: Hannu Ojala

Imatran kaupunki sai opetusministeriöltä hämmentävää postia.

International Baccalaureate Diploma on kansainvälinen ylioppilastutkinto. Ohjelma tarjoaa kansainvälisen reitin yliopisto-opintoihin.

Ministeriö hyväksyi Etelä-Karjalan IB-lukion järjestämisluvan muutettuna. Kaupunki oli hakenut ensimmäistä kertaa väliaikaista eli alkaneen lukuvuoden lupaa siten, että opetuspaikkakuntana oli mainittu myös Lappeenranta. Ministeriö pyyhki Lappeenrannan nimen luvasta, mutta jätti perustelematta hallintopäätöstään.

IB-lukion toiminta kahdessa kaupungissa jatkuu kuten ennenkin: normaalisti mutta epävarmuudessa.

Mikä on IB-lukion tulevaisuus Etelä-Karjalassa?

Jo toista vuotta koulutuksen järjestäjä ja ministeriö ovat käyneet kirjeenvaihtoa siitä, onko luvan mukaista, että Imatran kaupungin luvalla opetusta annetaan myös Lappeenrannassa. Näin on tapahtunut alusta lähtien.

Etelä-Karjalassa pidetään selvänä, että IB-opetusta voidaan järjestää vain yhdellä luvalla ja kahdessa pisteessä. Ministeriössä asia nähdään toisin ja uhkaillaan miljoonaluokan valtionapujen takaisinperinnällä.

Kun Lappeenrannan nimi lisättiin viimeisimpään hakemukseen, se oli yritys ratkaista koko asia teknisenä oikaisuna, jollaisena asia on täällä nähty.

Ministeriössä muuttunut lupapäätös antaa vahvaa viestiä siitä, että aiempia selvityspyyntöjä ei voida mitätöidä uudensisältöisellä ratkaisulla. Kaupungeilla on käsissään oikea ongelma.

Hannu Ojala