Joka kuudes palkansaaja Kaakkois-Suomessa on pätkätyöläinen

19.6.2017 10:15
Kuva: Katja Juurikko
Määräaikaisia työsuhteita solmitaan paljon etenkin opetus- ja hoitoalalla.
Määräaikaisia työsuhteita solmitaan paljon etenkin opetus- ja hoitoalalla.

Määräaikaisissa työsuhteissa olevien ura- ja palkkakehitys laahaa vakituisten työntekijöiden perässä. Tämä selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen uudesta tutkimuksesta. Kaakkois-Suomessa palkansaajista noin joka kuudes on määräaikaisessa työsuhteessa.

Pitkällä aikavälillä määräaikaisten palkkatulot saattavat jäädä jopa 15 prosenttia vakituisten tuloista. Syynä ovat pienemmät palkat sekä määräaikaisuuksien väliin jäävät työttömyysjaksot.

Myös urakehitys on heikompaa. Määräaikaiset pääsevät harvemmin työnantajan maksamiin henkilöstökoulutuksiin, ja kehittymismahdollisuudet ovat vähäisempiä. Etenkin henkilöstökoulutuksilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus tulevaan palkkakehitykseen.

Viitteitä on myös siitä, että työnantajat pitävät aikaisempaa työskentelyä määräaikaisissa suhteissa merkkinä vähemmästä kyvykkyydestä.

Määräaikaisia työsuhteita solmitaan paljon etenkin opetus- ja hoitoalalla.

Määräaikaisuus on pakon sanelemaa

Julkisella sektorilla määräaikaisuudet ovat yksityistä yleisempiä. Tämä on osasyy siihen, että naisten osuus määräaikaisista työntekijöistä on korkea, 60 prosenttia.

Valtaosa työntekijöistä tekee määräaikaisuuksia pakon sanelemana, kun vakituista työtä ei ole tarjolla. Osalle määräaikaisuudet ovat kuitenkin haluttuja niiden tuoman vapauden vuoksi. Omasta tahdostaan määräaikaisia töitä tekevät etenkin nuoret ja opiskelijat.

Petteri Lindholm, Oskari Valtonen