Suomen yrittäjien Pentikäinen vaatii järeämpiä uudistusrohtoja — kiky oli vain askel oikeaan suuntaan

18.5.2017 20:03
Kuva: Sara Danielsbacka
Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että seuraavalla vaalikaudella työllisuustavoite olisi nostettava vähintään 76 prosenttiin.
Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että seuraavalla vaalikaudella työllisuustavoite olisi nostettava vähintään 76 prosenttiin.

Suomessa vihdoin kiihtymässä ollut talouskasvu ei paranna riittävästi työllisyyttä.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että tämä johtuu tekemättömistä työmarkkinareformeista.

— Suomessa on tekemättä ne työmarkkinareformit, joita on menestyksellä toteutettu kilpailijamaissa. Suomen työmarkkinajärjestelmä on ollut kyvytön uudistamaan työmarkkinoita, ja valitettavasti myöskään hallituksen voima ja tahto eivät ole siihen riittäneet.

Pentikäisen uudistusrohdot pitäisivät sisällään muun muassa yleissitovuuden heikentämisen, paikallisen sopimisen lisääminen ja henkilöstön roolin lisäämisen yritysten päätöksenteossa.

Kikyn eli kilpailukykysopimuksen suurin ongelma oli Pentikäisen mielestä rakenteisiin puuttumattomuus.

— Kiky oli kertaluonteinen vyönkiristys, jolla oli toki myönteisiä vaikutuksia yrityksille. Kiky oli askel oikeaan suuntaan, näkee Pentikäinen.

Janne Rönkkö