Rautjärvi ja Ruokolahti vähentäneet roimasti ilmastopäästöjä

3.5.2017 8:00
Kuva: Harri Teitto
Uudet autot vähentävät ilmastopäästöjen kokonaismäärää.
Uudet autot vähentävät ilmastopäästöjen kokonaismäärää.

Rautjärvi on pudottanut ilmastopäästöjä kahdeksassa vuodessa kolmanneksen.

Kohti hiilineutraalia kuntaa -projektin laskujen mukaan vuonna 2007 Rautjärven päästöjen määrä oli 79,9 tuhatta tonnia (kt) CO2-ekv ja vuonna 2015 49,9 ktCO2-ekv.

Suomen ympäristökeskuksen tutkijan Juhani Huuhtasen mukaan suurin osa Rautjärven vähennyksestä tulee siitä, että teollisuuden jätettä menee yhä vähemmän kaatopaikalle.

Toisella Hinku-kunnalla eli Ruokolahdella ilmastopäästöjen vähennys on samassa ajassa ollut 22 prosenttia. Ruokolahdella teollisuudella ei ole samaa merkitystä ja kunnan lähtötasokin vuonna 2007 oli alempi eli 51 ktCO2-ekv.

Molemmissa kunnissa päästöjä on vähentäneet myös tieliikenne ja sähkön käyttö.

Huuhtasen mukaan yleisellä kehityksellä on enemmän merkityistä, kuin yksittäisillä muutoksilla. Verkkosähkön päästökerroin on pienentänyt sähkön päästöjä, mutta myös valaistus- ja lämmitysmuutoksilla on maltillista vaikutusta.

Tieliikenteen päästöjä on vähentänyt vähäpäästöisemmät autot. Liikennemäärät ovat pysyneet ennallaan.

Anssi Kemppinen