Vuoksen pinnan lasku on ollut tuhoisaa kalan mädille, myös kaupunkipuron veden saanti vaikeuksissa

20.4.2017 12:41
Kuva: Minna Mäkinen
Vuoksen pinta on ollut alhaalla useita viikkoja.
Vuoksen pinta on ollut alhaalla useita viikkoja.
Kaupunkipuron ylälammikossa oli torstaina niukasti vettä.

Imatrankosken patoremontista johtuvalla Vuoksen pinnan laskulla on kalan mädille tuhoisa vaikutus.

— Kun vedessä soran seassa oleva mäti joutuu kuivilleen, se tuhoutuu. Mäti jäätyy tai linnut syövät sen eikä kuoriutumista huhti-toukokuun vaihteessa tapahdu, toteaa Imatran kaupungin kalastusmestari Tomi Menna.

Vuoksessa jo polskivat kalat sen sijaan selviävät pinnanvaihteluista hyvin.

Veden pinta on viime viikot ollut matalalla Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten välillä, syynä voimalaitoksen rintamuurin korjaustyöt.

— Sorakot ovat olleet käytännössä kuivillaan reunaosia lukuunottamatta. Kaikki mäti ei kuitenkaan tuhoudu, mutta tuotto ei nyt ole paras mahdollinen.

Remontin vaikutukset ovat Mennan mukaan olleet ennalta tiedossa.

— Remontti kestää aikansa ja sen jälkeen palataan normaalitilaan.

Mädin tuhoutuminen on ennestään tuttu juttu voimalaitoksen alajuoksulla Mellonlahden matalikossa, jossa pinnanvaihtelut ovat arkipäivää.

Vuoksen pinnan lasku tietää vaikeuksia myös kaupunkipurolle, jonne tulee vesi omalla paineella.

— Puron ylälampeen ei silloin riitä vettä ja se jää kuivilleen. Onneksi vettä tulee puroon myös alalammikon kautta toisesta putkesta.

Minna Mäkinen