Etelä-Karjala on Suomen kärkeä uusiutuvan energian osuudessa — Katso kartalta, missä energiaa tuotetaan

20.4.2017 17:08
Kuva: Kai Skyttä
Etelä-Karjala tuottaa uusiutuvaa energiaa etenkin puunjalostuksen sivuvirroista. Kuva on Lappeenrannan Kaukaan tehdasalueelta.
Etelä-Karjala tuottaa uusiutuvaa energiaa etenkin puunjalostuksen sivuvirroista. Kuva on Lappeenrannan Kaukaan tehdasalueelta.

Etelä-Karjala on Suomen kärkeä uusiutuvan energian osuudessa. Se on liki 80 prosenttia kaikesta maakunnassa tuotetusta energiasta. Tieto käy ilmi Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat -hankkeesta, jossa syntyi myös maakunnan energiantuotantoa esittelevä kartta.

— Keskimäärin uusiutuvan energian osuus tuotetusta energiasta on Suomen kunnissa 35 prosenttia, joten uusiutuva energia on meidän selkeä vahvuus, Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen toteaa tiedotteessa.

Vahvuus perustuu paljolti Etelä-Karjalan metsäteollisuuden ja puunkäytön sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Uusiutuvan energian osuutta maakunnassa kasvattavat myös Vuoksen vesivoimalaitos, Muukon tuulivoimapuisto ja lisääntyvä aurinkoenergian hyödyntäminen.

Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat hanke -tuotti nimensä mukaisesti ymrpäristöohjelmat jokaiselle maakunnan kunnalle. Lisäksi siinä syntyi maakunnan yhteinen ympäristöohjelma sekä Etelä-Karjalan energiantuotantoa esittelevä kartta.

Kartta löytyy Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilta. Siinä on esitetty energian tuotantolaitoksista perustietona laitoksen teho sekä pääpolttoaine tai -aineet.

Samalla verkkosivulla on myös linkit hanke-esittelyyn ja kuntakohtaisiin ympäristöohjelmiin.

Kaksivuotisen Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelmat -hankkeen päätoteuttaja oli Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Rahoittajana toimivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja kunnat.

Leena Sallinen