Imatralla tehtiin viime vuonna puunmyyntiennätys — puukaupan uskotaan vilkastuvan entisestään tänä vuonna

1.2.2017 21:17
Kuva: Harri Teitto
Puun kysyntä lisää metsäteollisuuden harjoittamisen kannattavuutta koko ajan.
Puun kysyntä lisää metsäteollisuuden harjoittamisen kannattavuutta koko ajan.

Kaakkois-Suomi vahvistaa asemiaan Suomen puukaupan ykkösalueena, kertoo Metsäkeskuksen puukauppatiedote.

Etelä-Karjalassa puukauppaa käytiin Kymenlaaksoa vilkkaammin. Etelä-Karjalassa puuta myytiin kaikkiaan 1 949 418 kuutiota, Kymenlaaksossa 1 650 401. Kaakkois-Suomessa myydyn puun määrä oli näin ollen kaikkiaan 3 599 819 kuutiota. Kantorahatuloja kertyi 127 001 609 euroa.

Imatralla tehtiin viime vuonna jopa puunmyyntiennätyksiä, sillä yksityismetsien puunmyynneistä kertyi kantorahatuloja yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Puun myyntimäärä oli 44 000 kuutiota.

Myös Ruokolahdella puukauppaa käytiin samaan aikaan vilkkaasti. Sieltä kantorahatuloja kertyi 9,3 miljoonaa euroa myyntimäärän ollessa 274 000 kuutiota.

Tiedotteessa kerrotaan yksityismetsien käyttöasteen nousseen viime vuonna Kaakkois-Suomessa lähes sataan prosenttiin.

Rautjärvellä Asta ja Veera vaikuttavat yhä

Rautjärvellä puun myyntimäärät kuitenkin jäivät Imatraa ja Ruokolahtea alhaisemmiksi. Asta- ja Veera-myrskyt kaatoivat vuonna 2010 kerralla usean vuoden puut, minkä takia hakkuumahdollisuudet alenivat useiksi vuoksiksi eteenpäin. Vaikutukset ovat kantaneet tähän päivään saakka.

Metsäteollisuuden investointibuumilla vaikutusta

Kasvaneisiin myyntimääriin on osaltaan vaikuttanut metsäteollisuuden voimakas investointibuumi koko Kaakkois-Suomen alueella. Valmistuneet ja työn alla olevat investoinnit tulevat lisäämään puuraaka-aineen tarvetta ensi vuodesta lähtien arvion mukaan vielä ainakin 10—12 -miljoonalla kuutiolla.

Investoinnit näkyvät puukaupassa jo nyt ja näin ollen alue on vahvistanut asemaansa maan puukaupan ykkösalueena.

Metsäkeskus toteaa tiedotteessa, että Kaakkois-Suomen puukauppaan vaikuttavat investoinnit myös muualla Suomessa. Puun kulkuvirtamuutokset sekä alueen omat investoinnit kasvattavat puun kysyntää Kaakkois-Suomessa. Alueen omia investointeja ovat esimerkiksi Stora Enson kartonkilinjan uusiminen Imatralla ja UPM:n Lappeenrannan Kaukaan tehtaan sellulinjan uudistus.

Metsäkeskus kertoo tiedotteessaan, että puukauppa käynnistyi vilkkaana myös heti vuodenvaihteen jälkeen. Puun kysynnän uskotaan kasvavan yhä vain, ja kauppamäärien uskotaan nousevan ennätyksiin myös kuluvana vuonna.

Jo viime vuosina Kaakkois-Suomen metsien hyödyntämisaste sekä puun myynnistä kertyvät kantorahatulot ovat olleet maan korkeimmat.

Anniina Meuronen