Kaukkorvenkankaan tuulivoimalat nurin hallinto-oikeudessa

17.1.2017 20:43
Kuva: otto ponto
Molemmat suunnitellut tuulivoimalat olisivat kohonneet 182 metrin korkeuteen. Ne olisivat olleet vähän korkeampia kuin kuvassa olevat nykyiset Muukonkankaan voimalat.
Molemmat suunnitellut tuulivoimalat olisivat kohonneet 182 metrin korkeuteen. Ne olisivat olleet vähän korkeampia kuin kuvassa olevat nykyiset Muukonkankaan voimalat.

Joutsenoon ei nouse uusia tuulivoimaloita. Ei ainakaan lähiaikoina.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi Lappeenrannan teknisen lautakunnan toissa kesäisen päätöksen, jonka nojalla Tuulisaimaa olisi voinut rakentaa kaksi voimalaa Kaukkorvenkankaalle.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään sillä, että tuulivoimaloista olisi ollut haittaa kaavoitukselle ja alueen muulle käytölle. Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että muutamakin voimala varaa poikkeuksellisen laajoja alueita.

Joutsenon keskustaajaman yleiskaavaan on piirretty asuinalueiden laajentuminen suunnitellun voimala-alueen suuntaan.

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavassa Kaukkorvenkangas on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi.

Hallinto-oikeus perusteli päätöstään myös sillä, että suunnitellut voimalat sijaitsevat vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Kaukkorvenkankaan läheisyydessä on kolme vedenottamoa ja vedenottamoiden suoja-alueita.

Lisäksi voimaloiden läheisyydessä on arvokkaat harjualueet, lintujen vilkkaita muuttoreittejä ja sääksen pitkäaikainen pesäpaikka.

Päätökseen vaikutti myös se, että Konnunsuo-Joutsenon kirkonkylän valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee kolmen kilometrin päässä.

Lähin asuinrakennus on 800 metrin päässä suunnitellusta tuulivoimalasta.

Tuulivoimaloille myönnetyistä rakennusluvista oli tehty kahdeksan valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Tuulisaimaa olikin päättänyt jo viime syksynä, että se luopuu kahden uuden tuulivoimalan rakennushankkeesta valitusprosessin vuoksi.

Kaisa Juntunen