Kaukaan sellutehtaan työntekijän sormet murskautuivat — johto syytteeseen työturvallisuuden laiminlyömisestä

11.1.2017 21:02 | Päivitetty: 11.1.2017 22:12
Kuva: Mika Strandén
Työntekijän sormien murskautumiseen johtanut onnettomuus sattui kesällä 2014 Kaukaan sellutehtaalla.
Työntekijän sormien murskautumiseen johtanut onnettomuus sattui kesällä 2014 Kaukaan sellutehtaalla.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus aloitti keskiviikkona Kaukaan sellutehtaalla kesällä 2014 tapahtuneen onnettomuuden käsittelyn. Onnettomuudesta aiheutui työntekijälle pysyvä vamma.

Metsäyhtiö UPM:n Kaukaan sellutehtaan tuotantopäällikköä, vuoromestaria, päivämestaria ja käyttöinsinööriä epäillään työturvallisuusmääräysten laiminlyönnistä.

Syytteen mukaan työturvallisuusmääräysten noudattamista ei ole valvottu. Myöskään työympäristön ja työtapojen turvallisuutta ei ole tarkkailtu eikä vaaratekijöitä poistettu.

Laiminlyöntien seurauksena tehtaan työntekijän kolme sormea murskautuivat, kun ne jäivät puristuksiin sellunkuivauskoneen nippiin eli puristimeen.

Tapaturma sattui kesäkuussa 2014, kun kuivauskoneen linjastoa uusittiin.

Syytteen mukaan tehtaalla ei ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin, vaikka linjastossa on uusimisen jälkeen ollut merkittävästi selvittämättömiä vikoja.

Syyttäjä katsoo tehtaan neljän esimiehen laiminlyöneen riittävän tiedon antamisen työntekijöille työpaikan vaaratekijöistä.

Myös työntekijöiden koulutus linjaston vikatiloissa toimimiseen on laiminlyöty. Työntekijät ovat omaksuneet vääränlaisia työtapoja, mikä on tehnyt työstä vaarallista.

Epäillyille vaaditaan rangaistusta työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi yhtiölle vaaditaan 50 000 euron suuruista yhteisösakkoa, koska yhtiön johtoon kuuluvan henkilön katsotaan olleen osallinen rikokseen.

Syyttäjä vaatii vastaajille vähintään 50 päiväsakon suuruisia sakkorangaistuksia.

Syytteet on kiistetty.

Käräjäoikeus jatkaa asian käsittelyä torstaina.

Uutista muokattu, lisätty tieto syytteiden kiistämisestä.

Jenni Hirvinen