Ruokolahden kirkkoneuvosto tyrmäsi louhinnan laajentamisen rajalleen toistamiseen

13.3.2016 10:56

Ruokolahden seurakunta ei lämmennyt toisellakaan kerralla kiviaineksen louhinnan jatkamiselle rajalleen asti.

Kirkkoneuvosto eväsi kokouksessaan viime joulukuussa omistamansa kiinteistön rajanaapurin ehdotuksen, jossa louhinta olisi ulotettu seurakunnan omistaman kiinteistön rajalle.

Louhinta olisi siirtänyt louhoksen 15 metrin levyisen suojavyöhykkeen seurakunnan maalle.

Naapuri teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen, mutta kirkkoneuvosto päätti torstaisessa kokouksessaan äänestyksen jälkeen selvin 1—6 -luvuin pitäytyä alkuperäisessä päätöksessä. Kaksi kirkkoneuvoston jäsentä äänesti asiassa tyhjää.

Olli-Pekka Härmä