Kolumni: Haaste kuntien hankinnoille

7.3.2016 13:22
Kuva: Kai Skyttä

Julkisten hankintojen osuus vuositasolla on noin 35 miljardia euroa. Kyse on summasta, jonka avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, niin elinvoimaan, kasvuun kuin työllisyyteenkin.

Valitettavasti julkinen sektori tuntee huonosti vastuunsa toimivien markkinoiden aikaansaajana tai roolinsa terveen kilpailun edistäjänä.

Monissa kunnissa on hankintastrategia tehtynä, niiden jalkauttaminen käytännön työhön on jäänyt, jos ei ihan alkutaipaleelle, niin ainakin puolitiehen.

Myös hankintaosaamista on lisättävä, niin tarjouksen laatijoiden, kuin niihin vastaavienkin taholla.

Paremmat julkiset hankinnat syntyvät tiivistämällä yhteistyötä yrittäjien ja kuntien välillä, vahvemmalla tahdolla ja vuoropuhelulla.

Pienhankintojen merkitystä ei voi liikaa korostaa, vahinko vain, ettei niiden arvoa ymmärretä.

Suurin osa suomalaisista firmoista on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden on mahdoton vastata liian suuriin tarjouspyyntöihin.

Hankintakokonaisuudet tulee jakaa pienempiin osiin ja hyväksyä osatarjoukset. Vastaavasti kaikki pienhankinnat täytyisi avoimesta kilpailuttaa, näin ei valitettavasti vielä tapahdu.

Kaupungeilla ja kuntayhtymillä voisi olla nykyistä tasoa huomattavasti suurempi rooli edelläkävijämarkkinoiden synnyttämisessä.

Tämä luonnollisesti tarkoittaa vahvaa kustannustietoisuutta ja kykyä avata palveluita yritysten tuotettavaksi.

Julkiselta sektorilta vaaditaan rohkeutta ottaa vastaan palvelualoitteita, joiden avulla yrityksillä on mahdollisuus tarjota laadukkaampia tai kustannustehokkaampia palveluita korvaamaan julkista palvelutuotantoa.

Suomen Yrittäjät koostavat elinkeinopoliittista mittaristoa joka toinen vuosi. Mittari osoittaa selkeästi, etteivät yrittäjät ole tyytyväisiä kuntien hankintapolitiikkaan.

Tyytyväisyyttä lisäisivät edellä mainitut asiat, niiden toteuttaminen on vain tahdosta kiinni.

Haastankin julkisen sektorin pilkkomaan suuret hankinnat osiin, tiedottamaan avoimesti tulevista hankinnoista, hyödyntämään pienhankinnoissa paikallisia yrityksiä, ottamaan vastaan palvelualoitteita ja avaamaan kilpailua.

Yrittäjät ovat valmiina, kuinka on julkisen sektorin laita?

Uskaltaako se ottaa haasteen vastaan?

Tommi Matikainen

Kirjoittaja on imatralainen Suomen Yrittäjien varapuheenjohtaja.