Pidä hyvä suhde koiraasi — Kennelliiton tutkimuksen mukaan se lisää onnellisuutta

1.3.2016 23:01
Kuva: jani sourander
Koira nauttii puolestaan hyvästä ihmissuhteesta.
Koira nauttii puolestaan hyvästä ihmissuhteesta.

Koiranomistaja on sitä onnellisempi mitä parempi suhde hänellä on koiraan, osoittaa Kennelliiton kyselytutkimus. Sen mukaan koira täyttää parhaimmillaan monia ihmisen psykologisia ja sosiaalisia tarpeita.

Hyvää elämää koiran kanssa — koiran vaikutuksesta koiranomistajan hyvinvointiin ja onnellisuuteen -nimisen tutkimuksen teki lääketieteen ja kirurgian tohtori Heimo Langinvainio.

Hänen mukaansa tuloksissa oli yllättävää koiran myönteisen vaikutuksen voimakkuus ja sen laaja-alainen yhteys hyvinvointitekijöihin ja onnellisuuteen. Koira vaikuttaa etenkin ihmisen elämänhallintaan, emotionaalisuuteen, toiminnallisuuteen ja itsetuntoon.

Tutkimustuloksista tehdyn tiedotteen mukaan naisilla on keskimäärin parempi suhde tunnetasolla koiraan kuin miehillä. Naisista esimerkiksi yli puolet kokee, että koira tuottaa paljon tai erittäin paljon turvallisuutta.

Miehille koira on ennen kaikkea kumppani, joka tukee harrastustoimintaa kuten metsästystä.

Lähes kolmannes kyselyyn vastanneista naisista ja viidennes miehistä arvioi sosiaalisten suhteidensa vahvistuneen erittäin paljon koiran ansiosta. Vastaajat kokivat koiran yhdistävän perhettä, vahvistavan parisuhdetta, tukevan lastenkasvatusta ja vähentävän yksinäisyyden tunnetta erittäin paljon.

Tutkimus toteutettiin avoimena kyselynä Kennelliiton nettisivuilla vuoden 2014 lopulla. Kyselyyn vastasi 9 019 henkilöä, joista 86 prosenttia oli naisia.

Leena Sallinen