Adressi kerää nimiä valtion metsien yhtiöittämistä vastaan — Etelä-Karjalassa vain vähän alueita

1.3.2016 18:17
Kuva: Tuuli Koivisto
Metsällä on arvoa muutenkin kuin puunkorjuukohteena. Marjastus ja luonnossa liikkuminen ovat osa metsän monikäyttöä.
Metsällä on arvoa muutenkin kuin puunkorjuukohteena. Marjastus ja luonnossa liikkuminen ovat osa metsän monikäyttöä.

Yli 63 000 suomalaista oli tiistaihin mennessä allekirjoittanut nettiadressin, jossa vaaditaan uuden metsähallituslain käsittelyn pysättämistä.

Adressin saatetekstissä pelätään, että valtion metsiä käytettäisiin jatkossa lyhytnäköisesti, vain taloudellista voittoa tavoitellen. Metsähallituksen yhtiöittämisen vaarana pidetään sitä, että luontoarvoiltaan tärkeitä alueita voisi tulevaisuudessa päätyä jopa myyntiin.

Metsähallituksen maaomistukset keskittyvät Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalle alueelle. Etelä-Karjalassa valtion maita on varsin vähän, vain pari prosenttia maakunnan metsäalasta. Valtion metsiä on Lappeenrannassa ja Taipalsaarella, mutta etenkin Ruokolahden pohjoisosissa, Etelä-Savon rajamailla.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan valtion maa- ja vesiomaisuus säilyy jatkossakin suoraan valtion omistuksessa, vaikka puukauppaa käyvä Metsähallitus-konsernin osa yhtiöitettäisiin omaan osakeyhtiöönsä.

Valtion metsiä lakiesityksessä luvataan hoitaa kestävästi, virkistyskäyttö jatkuisi entiseen tapaan eikä luonnonsuojelualueille tulisi hakkuuvaateita. Retkeilyalueilta puuta voitaisiin kuitenkin hallitusti korjata.

Eduskunta äänestänee metsähallituslaista parin viikon sisällä.

Tiina Räikkönen