Ovakon vaikeat ajat jatkuvat — lähitulevaisuus ei lupaa kasvua

15.2.2016 10:22
Kuva: kai skyttä
Ovakon Imatran tehtaalla on 585 työntekijää.
Ovakon Imatran tehtaalla on 585 työntekijää.

Terästeollisuuden alavire painaa myös Ovakon liiketoimintaa. Yhtiön liikevaihto laski viime vuonna kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon määrä vuonna 2015 oli 834 miljoonaa euroa.

Kovemman pudotuksen koki yhtiön tulos. Myynnin takkuaminen ja siten alhaisempi tuotantovolyymi supistivat jo varsinaisen toiminnan tulosta kolmanneksella edellisvuoden 69 miljoonasta eurosta 48 miljoonaan euroon.

Kertaluonteiset erät huomioivaa tulosta kuormittivat entisestään uudelleenjärjestelyohjelman kustannukset, joiden vuoksi Ovakon tulos putosi miljoona euroa pakkasella. Ovako tavoittelee ohjelmalla vuositasolla 45 miljoonan euron kustannussäästöjä. Ohjelman vaikutus puree täydellä teholla kuitenkin vasta vuodesta 2018 alkaen.

Yhtiö ei odota tulevaisuudelta suurta nousua ylöspäin. Markkinoiden epävarmuuden vuoksi Ovakon toimitusten odotetaan pysyvän myös alkuvuonna edellisvuoden tasolla.

Ovako työllistää Imatralla vajaat 600 ihmistä.

Mari Pajari