Hyvä käytös on kultaa myös taksikuskeille — Imatralla taksiluvat hakuun loppukuusta

15.2.2016 19:32 | Päivitetty: 15.2.2016 19:43
Kuva: Kimmo Seppälä
Imatran kaupungin ELY-keskukselle antaman lausunnon mukaan taksilupien nykyinen enimmäismäärä (54) on sopiva.
Imatran kaupungin ELY-keskukselle antaman lausunnon mukaan taksilupien nykyinen enimmäismäärä (54) on sopiva.

Imatran taksiluvat tulevat hakuun seuraavan kerran helmikuun lopussa, 26. päivä. Lupia on tarjolla, sillä alkuvuodesta taksien määrä on vähentynyt. Kolme lupaa on poistunut käytöstä. Hakuaika päättyy 24. maaliskuuta.

Uuden luvan hakijalta vaaditaan muun muassa näyttöä ammattitaidosta, mutta myös hyvät käytöstavat.

Taksiliikennelaissa on kaikkiaan 31 pykälää, joista yksi on kokonaan omistettu laatuvaatimuksille. Siinä on listattu muun muassa seuraavaa:

— Liikenteeseen käytettävän auton pitää olla ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen,

— Kuljettajan pukeutumisen on oltava asianmukaista,

— Kuljettaja pitää käyttäytyä asiakasta kohtaan asiallisesti ja kohteliaasti ja ottaa huomioon asiakkaan erityiset tarpeet,

— Kuljettajan pitää noudattaa vaitiolovelvollisuutta asiakkaan yksityisyyden turvaamiseksi,

— Kuljettajan pitää varmistaa asiakkaan turvallinen autoon tulo ja siitä poistuminen ja tarjota hänelle hänen tarvitsemaansa apua ja

— Pitää myös tarjota ja antaa apua matkatavaroita lastattaessa ja purettaessa.

Imatralla taksilupien enimmäismäärä on 54. Määrä sisältää 47 henkilöauton lupaa ja seitsemän esteettömän henkilöauton lupaa.

Lupia hallinnoi ELY-keskus, ja niiden määrä on tasapainoilua kysynnän ja tarjonnan välillä: niitä pitää olla tarpeeksi, jotta taksin saa kun sitä tarvitsee, muttei liikaa, jotta kuskeille riittää ajoja.

Muokattu kello 19.40: lisätty tieto haun päättymisajankohdasta, lisätty faktat kenelle taksilupa voidaan myöntää.

Taksilupa voidaan myöntää hakijalle, joka on:

-oikeustoimikelpoinen

-hyvämaineinen

-ammattitaitoinen (eli Liikenteen turvallisuusvirasto on myöntänyt todistuksen taksiliikenteen yrittäjäkokeen suorittamisesta tai hakijalla on jo ennestään taksilupa ja käytännön kokemusta taksinkuljettajana toimimisesta, eikä taksilupaa ei ole peruutettu taksiliikennelain 22 § 2 momentin nojalla viimeksi kuluneen vuoden aikana.)

-joka kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan.

Lähde: ELY-keskus

Anniina Meuronen, Tapani Olkku