Metsänhoitotöitä tuetaan 55 miljoonalla eurolla

11.2.2016 14:47
Kuva: Katja Juurikko
Kemera-tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 91 600 hehtaarin alalle.
Kemera-tukea myönnetään taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon yhteensä 91 600 hehtaarin alalle.

Valtio tukee Kemera-lain eli kestävän metsätalouden tukilainsäädännön nojalla yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 55,23 miljoonalla eurolla vuonna 2016.

Tuen tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Tuella voidaan rahoittaa nuoren metsän hoitoa ja taimikon varhaishoitoa, juurikäävän torjuntaa, terveyslannoitusta, metsänuudistamista sekä suometsän hoitoa ja kunnostusojitusta.

Yksityismetsänomistajille tuet myöntää Suomen metsäkeskus.

Olli-Pekka Härmä