Tornator hakee lupaa pengertielle

8.2.2016 8:00

Tornator Oyj hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa pengertien rakentamiseen Pöllösaareen Ruokolahden Käyhkäällä. Taustalla on halu helpottaa saareen liikkumista.

Rantayleiskaavassa saareen on osoitettu kaksi lomarakennuspaikkaa.

Perusteena pengertien rakentamiselle on tonttien arvonnousu. Yhtiö arvioi tonttien kaksinkertaistavan arvonsa tieyhteyden myötä.

Pituutta salmeen kaavaillulle pengertielle on suunniteltu 58, ja leveyttä viisi metriä. Tornator omistaa suunnitellun pengertien alueen, samoin kuin kaikki ympäröivät maa- ja vesialueet.

Itse salmi on matala. Vedenkorkeus vaihtelee 10—25 senttimetrin välillä. Runsaasta kasvillisuudesta johtuen salmen vedenvaihtuvuus on huono.

Tällä hetkellä saareen johtaa pitkospuista tehty väylä salmen yli.

Ruokolahden kunnan mukaan yksittäistapauksessa pengertiellä ei ole odotettavissa suurta vaikutusta Saimaan tilaan laajemmalle alueelle.

Kunnan kannanotossa aluehallintavirastoon korostetaan kuitenkin, ettei saarissa sijaitsevien rakennuspaikkojen arvonnousun kuitenkaan tule olla yleisperustelu pengerteiden rakentamiselle.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa maanantaisessa kokouksessaan.

Olli-Pekka Härmä