Moskovassa neuvotellaan palautuksista Venäjälle

22.1.2016 6:00
Kuva: Maija Kaibijainen
Lapin reittiä Suomeen tulleiden paluumatkat ovat alkaneet.
Vain 12 henkilöä on saanut Suomesta turvapaikan.
Lapin reittiä Suomeen tulleiden paluumatkat ovat alkaneet. Vain 12 henkilöä on saanut Suomesta turvapaikan.
Takaisinottosopimuksella Suomi voi palauttaa Venäjälle laittomasti maahan tulleen henkilön ennalta sovitulla menettelytavalla.

Suomen ja Venäjän viranomaiset neuvottelevat tänään Moskovassa itärajan turvapaikanhakijoiden palautuksista.

Listalla on maiden erilainen tulkinta EU:n ja Venäjän keskinäisestä takaisinottosopimuksesta.

Lapin kautta Suomeen on tullut noin tuhat turvapaikanhakijaa. Heistä 750:llä ei ole oleskelulupaa Venäjällä.

Venäläisen tulkinnan mukaan takaisinotto on yksiselitteinen vain maaston kautta rajan ylittäneiden kohdalla. Ylityspaikkojen kautta Venäjältä poistuneiden kohdalla näkemykset laittomuudesta ovat vaihdelleet.

Suomen käsityksen mukaan myös he kuuluvat takaisinoton piiriin.

Tähän mennessä Suomi on antanut turvapaikan vain 12:lla Lapin reittiä käyttäneelle turvapaikanhakijalle. Kielteisiä päätöksiä on tehty 94.

Kielteisen päätöksen saaneet palautetaan ensisijaisesti omaan kotimaahansa Heidät voidaan palauttaa myös Venäjälle, josta he ovat tulleet Suomeen.

Tähän mennessä itärajan taakse on lähtenyt 14 turvapaikkaa hakenutta. Kaikilla heillä oli voimassa oleva oleskelulupa Venäjällä.

Hannu Ojala