Maatalousinvestointeihin lisärahoitusta: kustannuksia alas, uutta teknologiaa käyttöön

3.11.2015 21:24
Kuva: Seppo Rautiovaara
Myös eläinten elinolosuhteiden parantamiseen liittyvät investoinnit ovat uuden tuen piirissä.
Myös eläinten elinolosuhteiden parantamiseen liittyvät investoinnit ovat uuden tuen piirissä.

Maatalousinvestointeihin on tulossa lisärahoitusta, jolla kannustetaan erityisesti ympäristö-, eläinten hyvinvointi- ja energiantuotantoinvestointien käynnistämiseen. Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeraan saatujen lisävarojen avulla halutaan turvata tuotantorakennetta parantavien, kustannuksia vähentävien sekä uuden teknologian ja prosessien käyttöönottoa tukevien investointien rahoitus.

Makeran lisärahoitus on hallitusohjelman panostus maatalouden kannattavaan kasvuun.

— Kustannuksia alentavat ja tuotantoa tehostavat investoinnit ovat kannattavuuden kannalta tärkeitä. Myös eläinten hyvinvointiin ja ympäristöön liittyvät kysymykset ovat muodostuneet yhä tärkeämmäksi tekijäksi elintarviketuotannossa esimerkiksi uusien tutkimusten, teknologian kehittymisen ja kuluttajien valveutuneisuuden myötä. Tuotannon on tähän reagoitava, maatalousylitarkastaja Sanna Koivumäki maa- ja metsätalousministeriöstä kertoo.

Esimerkiksi eläinten hyvinvointia ja ympäristön tilaa parantaviin investointeihin kannustamiseksi molempien alin tukitaso esitetään nostettavaksi 30 prosentista 35 prosenttiin.

Issu Huovinen