Vapon Ruokolahden turvehankkeesta runsaasti muistutuksia

5.3.2013 9:03

Vapon Ruokolahden Heinäahonsuolle hakemasta turvetuotannon ympäristölupahakemuksesta tuli 17 muistutusta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Lisäksi virasto on saanut hakemuksesta kaksi viranomaislausuntoa.

Vapo hakee Kemppilän kylän naapuriin lupaa noin 130 hehtaarin tuotantoalalle, jolta turvetta nousisi noin 65 000 kuutiota vuodessa. Heinäahonsuo on entuudestaan ojitettua nevarämettä ja turvekangasta, jolla ei Vapon mielestä ole erityisiä virkistyskäyttöarvoja.

Ruokolahden kunnanhallitus on ilmoittanut suhtautuvansa kielteisesti turvetuotantoon Heinäahonsuolla. Perusteluna kannalle ovat mahdolliset vesistöhaitat. Imatran seudun ympäristölautakunta linjasi, ettei alueelle tule enää sallia uusia turpeenottoalueita kuormittamaan jo kuormitettuja vesistöjä.

Myös Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri katsoo, ettei Vapolle tule myöntää ympäristölupaa uuden turvetuotantoalueen perustamiseksi.