Pääkirjoitus

Tutkinto uudistuu, perusasiat pysyvät

19.5.2017 4:00Tekstikoko: AAA
Kuva: Katja Juurikko

Torstai oli tärkeä päivä monille nuorille ja heidän kotijoukoilleen. Perinteisenä kevään merkkinä ylioppilastutkintolautakunta julkaisi kirjoitusten tulokset.

Ylioppilaaksi valmistuu vuosittain noin 30 000 kokelasta.

Tämä matkaansaattoi monenlaista toimeliaisuutta. Kodeissa alkoi lakkiaisten suunnittelu. Kukkakauppiaat kirjasivat toimintasuunnitelmiinsa juhlaruusujen tilauksen, ellei sitä jo oltu tehty.

Ylioppilastutkinto on keskeinen osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Tällä hetkellä siinä on monta liikkuvaa osaa. Tutkinnon akuuteinta uudistamista ovat muun muassa kokeiden vaiheittainen sähköistäminen, arvosanojen vertailukelpoisuuden parantaminen ja matematiikan ja äidinkielen kokeiden päivittäminen.

Miten se kaikki tuloksilla mitattuna menee on asia, joka riippuu keskeisesti lukioiden abiturienteille antamista menestymisen eväistä. Lukiolaisten liitto julkaisi kevään tulospäivän aattona kannanoton, missä lukio-opetuksen todetaan olevan suuren pedagogisen murroksen kynnyksellä. Uudistuksia liitto pitää tarpeellisina, mutta työkalut ovat lukiolaisten etujärjestön mielestä jääneet vielä vajavaisiksi. Teroitukseen toivotaan vauhtia ja rahaa.

Uudistuksia tulee ja menee. Ylioppilastutkinnon perusasiana pysyy selvittää, ovatko kokelaat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot riittävällä kypsyydellä. Siinä riittää yhteistä tekemistä lukion sekä tutkinnon uudistajille.

Perusasia on myös se, että ylioppilastutkinto avaa suorittajalleen kaikki tiet jatkoon. Onnea matkaan teille lakitettaville, jotka olette nyt uusien reitinvalintojen edessä.

Matti Veijalainen