Verotuksen erot tekevät imagoa

19.1.2017 4:00Tekstikoko: AAA
Kuva: Hannu Ojala

Veronmaksajain keskusliitto on listannut Suomen kunnat järjestykseen verotuksen kireyden perusteella.

Esimerkkiperheellä osoitetaan, että Etelä-Karjalassakin perheen käteen jäävä tulo vaihtelee yli tuhannella eurolla. Savitaipale on maakunnassa raskain verottaja. Parikkalassa verorasitus on kevein. Imatra on kolmanneksi kevein.

Listaus on pätevä, ja varsinkin siinä tarkoituksessa mihin se on tehty. Se osoittaa havainnollisesti, että kuntarajalla on väliä ainakin kunnan julkisuuskuvan kannalta. Imago mainostaa kuntien elinvoimaa.

Etelä-Karjalassa erot ovat muuta maata merkittävämpiä siitä syystä, että joka kunnassa sosiaali- ja terveysmenoista maksetaan Eksotelle samalla periaatteella.

Ero tulee muiden palvelujen järjestämisestä. Erojen merkitys vain kasvaa entisestään, kun maakuntauudistus pudottaa kunnallisveron puoleen. Silloin yhdelläkin prosenttiyksilöllä on merkitystä.

Yksi listaus ei luonnollisesti voi kertoa kaikkea.

Tärkein puuttuva taustatieto on se, että mallina käytettyjä esimerkkiperheitä niin Parikkalassa kuin Savitaipaleellakin on todella vähän. Tulotasoon 85 000 euroa yltää runsas kymmenen prosenttia kuntien kotitalouksista.

Tämän tulotason perheistä voidaan puhua maaseutukunnissa vain toiveena, kun valtuustot pitävä seminaarejaan kunnan elinvoimasta.

Hannu Ojala