Maakaupat taas puheeksi

3.11.2016 4:00Tekstikoko: AAA
Kuva: Hannu Ojala
Tienvarsilakana myy huoneistoa suomeksi ja venäjäksi.
Tienvarsilakana myy huoneistoa suomeksi ja venäjäksi.

Venäläisten kiinteistökaupat tuotiin taas kerran keskusteluun. Asialla oli ruokolahtelainen kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.).

Vieraan valtion lukuun toimiva maanomistaja voi kuitenkin rakentaa kiinteistölleen rakennelmia, joita vieras valtio voi kriisitilanteessa hyödyntää esimerkiksi liikenneväylien sulkemisessa tai tunnuksettomien joukkojen majoittamisessa.

Teema tuli esille Suojelupoliisin antamasta lausunnosta eduskunnan hallintovaliokunnalle ulko- ja turvallisuuspoliittiseen sekä sisäisen turvallisuuden selontekoihin.

Lausunnossa sivutaan myös sellaisia venäläisten maakauppoja, joiden järkevyys on ollut suomalaisen arkiajattelun mukaan kyseenalainen.

Nyt kirjoitettiin näkyväksi se, mitä on puhuttu. Tällaiset kiinteistöt voivat kriisiaikoina toimia tukeutumispisteinä Suomea vastaan suunnatussa hybridivaikuttamisessa.

On hyvä, että tämäkin puoli asiasta on tuotu esille. On silti syytä huomioida, että tähän yksityiskohtaan noin 150 rivin lausunnossa käytettiin vain muutama rivi.

Turvallisuustilanteen kokonaisuudessa venäläisten maakaupat eivät ole keskeisessä asemassa. Esimerkiksi suomalaisen äärioikeiston toiminta saa suojelupoliisilta huomattavasti laajemman ja yksityiskohtaisemman käsittelyn.

Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa eduskunnan sivuilta, ja jokainen voi muodostaa siitä oman tulkintansa.

Tuvallisuuden kannalta lausunto kertoo oleellisimman: ilmiö on viranomaisten tunnistama ja julkistama. Jos mahdollista uhkaa on ollut, siihen on jo reagoitu.